Esittely

Toimin tutkimusosaston tutkimuskoordinaattorina. Teen hallinnollisia ja viestintään liittyviä tehtäviä sekä järjestän tapahtumia, kuten tutkimusseminaareja. Osallistun myös strategisen tutkimuksen DEMOGRAPHY-ohjelman vuorovaikutustyöhön.

Koulutustaustani on organisaatioiden viestinnässä ja suomen kielessä. Olen kiinnostunut tiedeviestinnästä ja työstän tutkimusverkostojen viestintään liittyvää väitöskirjaa Vaasan yliopistossa.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8599-9615

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.