Ajankohtaislistaus
21.1.2019

Minkälaiset yritykset pystyvät pitämään kiinni työntekijöistään? Minkälaisissa yrityksissä ennenaikaisen työelämästä poistumisen riski on suurin? Aihetta tarkastellaan ETK:n tutkimusseminaarissa 14.2.

Työpaikkatason tekijöillä voi olla suuri vaikutus työntekijöiden eläkkeelle siirtymiseen. Tässä tutkimusseminaarissa tarkastelemme erilaisten työpaikkatason tekijöiden vaikutusta työmarkkinoilta poistumiseen työttömyyden, työkyvyttömyyseläkkeen ja vanhuuseläkkeen kautta.

Tutkimusseminaarin tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten yritykset voivat vaikuttaa työntekijöidensä eläkkeelle siirtymiseen ja arvioida työpaikkatason tekijöiden merkitystä työmarkkina- ja eläkepolitiikassa.

Puhujat

Noora Järnefelt (ETK): Miten ja missä iässä työntekijöiden työurat päättyvät erityyppisissä yrityksissä?

Mikko Laaksonen (ETK): Yritystason tekijöiden yhteys työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen ja ammatilliseen kuntoutukseen hakeutumiseen.

Juha Antila (SAK), kommentaattori

Anu Suutela-Vuorinen (ELO), kommentaattori

Seminaari järjestetään Eläketurvakeskuksen toimitalossa to 14.2.2019 klo 13.30-15.30
(Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila, Helsinki).

Ilmoittaudu seminaariin Webropolissa.

Tilaisuuksiin voi osallistua myös etänä Skype-sovelluksella.

Lisätietoa tutkimusseminaareista.

 

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.