Seminaarit vuonna 2019

Eläketurvakeskuksen tutkimusseminaareissa esitellään uusinta eläketurvaan liittyvää tutkimusta. Saat tiedon tulevista tutkimusseminaareista näiltä sivuilta sekä tilaamalla Eläkefakta-uutiskirjeen.

Seminaarit järjestetään ETK:n tiloissa ja ne ovat avoimia kaikille. Kulunvalvonnan ja kahvitarjoilun vuoksi seminaareihin toivotaan ilmoittautumista viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta.

Seminaareja voi seurata myös Skypen kautta. Linkki lähetetään seminaariin ilmoittautuneille ja sen voi myös pyytää osoitteesta koulutus(at)etk.fi.

Kysymyksiä tutkimusseminaareista? Ota yhteyttä sähköpostilla: koulutus(at)etk.fi


Tulevat seminaarit

To 23.5.2019 klo 13–16
Pension reforms, life-courses and old age income in Germany

Seminaari on kaksiosainen, ja voit ilmoittautua joko molempiin tai vain toiseen osaan. Seminaaria on mahdollisuus seurata myös Skypen välityksellä. Seminaarin kieli on englanti.

I osa: Life courses and inequalities in pensions – Results from the German LeA-study
klo 13.00–14.00

Saksassa kuten monissa muissakin maissa työurat ja perhemuodot ovat muutoksessa. Miten muuttuvat työurat ja perhesuhteet vaikuttavat eläketurvaan? Entä miltä näyttää maahanmuuttajien tai työuransa useammassa maassa tehneiden eläketurva? Tutkimusseminaarin ensimmäisessä osassa Dina Frommert (Deutsche Rentenversicherung Bund) esittelee laajaa kysely- ja rekisteriaineistoon perustuvaa LeA-tutkimusta, jossa tarkastellaan työikäisten saksalaisten työuria, perhesiteitä ja eläketurvaa.

Puhuja:
Dina Frommert (DRV Bund): Life courses and inequalities in pensions – Results from the German LeA-Study

Kommentaattori:
Susan Kuivalainen (ETK)

* Kahvitauko *

II osa: Pension reforms in Germany 
klo 14.30–16.00

Tutkimusseminaarin toisessa osassa Frommert esittelee Saksan viimeaikaisia ja tulevia eläkeuudistuksia. Vuoden 2019 alusta voimaan tulleessa uudistuksessa eläkkeiden vähimmäiskorvaustaso sekä eläkemaksun yläraja asetettiin vuoteen 2025 asti. Lapsiperheiden sekä työkyvyttömien eläketurvaa parannettiin ja pienituloisten eläkemaksuja laskettiin. Minimieläkejärjestelmän kehittäminen ja yrittäjien saaminen pakollisen eläketurvan piiriin ovat seuraavien eläkeuudistusten isoja haasteita. Uudistusten rahoitus ja järjestelmän kestävyys ovat herättäneet keskustelua Saksassa.

Puhuja:
Dina Frommert 
(DRV Bund)

Kommentaattorit:
Niku Määttänen
(ETLA) ja Antti Mielonen (ETK)

Ilmoittaudu seminaareihin viimeistään 16.5.2019.


Menneet seminaarit

To 4.4.2019
Eläkeläisten toimeentulo uuden tutkimustiedon valossa

Eläkeläisten toimeentulo on tärkeä yhteiskunnallinen kysymys, josta käydään paljon keskustelua. Tässä tutkimusseminaarissa esittelemme uutta käynnissä olevaa tutkimusta toimeentulon eri osa-alueilta. Keitä ovat ne eläkeläiset, jotka joutuvat turvautumaan ruoka-apuun? Entä minkälaisia ovat perustoimeentulotukeen turvautuvat vanhuuseläkeläiset? Keihin eläkeläiset vertaavat toimeentuloaan? Miten eläkeläiset kokevat toimeentulonsa suhteessa työssäkäyviin tai viiden vuoden takaiseen tilanteeseen? Ketkä tekevät eläkkeellä töitä ja miksi?

Tutkimusseminaarin tavoitteena on lisätä ymmärrystä eläkeläisten toimeentulon kysymyksistä ja arvioida toimeentulon tasoa eri tavoilla tarkasteltuna.

Puhujat:

Tuomo Laihiala (Tampereen yliopisto): Eläkeläiset leipäjonon asiakkaina

Minna Ylikännö (Kela): Vanhuuseläkeläiset perustoimeentulotuen asiakkaina

Anu Polvinen (ETK): Vanhuuseläkkeellä ja työssä, työssäkäynnin motiivit ja taloudellinen hyvinvointi

Liisa-Maria Palomäki (ETK): Miten eläkeläiset kokevat toimeentulonsa suhteessa muihin väestöryhmiin ja suhteessa eläkettä edeltävään aikaan?

Kommentaattorit: 

Pasi Moisio (THL) ja Juho Saari (Tampereen yliopisto)


To 14.2.2019
Millaisissa yrityksissä työurat jatkuvat pitkään, missä jäädään eläkkeelle varhain?

Yrityksillä ja työpaikkatason tekijöillä voi olla suuri vaikutus työntekijöiden eläkkeelle siirtymiseen. Tässä tutkimusseminaarissa tarkastelemme erilaisten työpaikkatason tekijöiden vaikutusta työmarkkinoilta poistumiseen työttömyyden, työkyvyttömyyseläkkeen ja vanhuuseläkkeen kautta. Minkälaiset yritykset pystyvät pitämään kiinni työntekijöistään ja minkälaisissa yrityksissä ennenaikaisen työelämästä poistumisen riski on puolestaan suurin? Tutkimusseminaarin tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten yritykset voivat vaikuttaa työntekijöidensä eläkkeelle siirtymiseen ja arvioida työpaikkatason tekijöiden merkitystä työmarkkina- ja eläkepolitiikassa.

Puhujat:

Noora Järnefelt (ETK): Miten ja missä iässä työntekijöiden työurat päättyvät erityyppisissä yrityksissä?

Mikko Laaksonen (ETK): Yritystason tekijöiden yhteys työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen ja ammatilliseen kuntoutukseen hakeutumiseen

Kommentaattorit: 

Juha Antila (SAK) ja Anu Suutela-Vuorinen (Elo)