Tutkimusaiheet

  • Vanhuuseläkkeelle siirtyminen
  • Eläkeaikeet
  • Työssä jatkaminen
  • Työurat

Esittely

Tutkimusaiheeni liittyvät vanhuuseläkkeelle siirtymiseen, eläkkeellesiirtymisaikeisiin, työssä jatkamiseen ja työuriin. Viimeaikaiset tutkimukseni ovat käsitelleet sosioekonomisia eroja vanhuuseläkkeelle siirtymisessä, osittaista vanhuuseläkettä ja eläkeaikeiden muutosta vuoden 2017 eläkeuudistuksen jälkeen. Työssäni käytän yksilötason rekisteri- ja kyselyaineistoja. Olen valmistunut kauppatieteiden tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta (kansantaloustiede). Erikoistumisalojani ovat työn taloustiede, aluetaloustiede ja soveltava mikroekonometria.

Käynnissä olevat hankkeet

  • Vuoden 2017 eläkeuudistuksen vaikutus eläkkeelle siirtymiseen
  • Työstä eläkkeelle-kyselytutkimus
  • Relabeling of relaxed disability pension and the risk of early retirement in Finland

Tarkemmat hankekuvaukset löytyvät sivulta Käynnissä olevia tutkimushankkeita.

Julkaisuja