Tutkimusaiheet

  • Vanhuuseläkkeelle siirtyminen
  • Eläkeaikeet ja toteutunut eläkkeelle siirtyminen
  • Työssä jatkaminen ja työurat
  • Osittainen vanhuuseläke

Esittely

Tutkimusaiheeni liittyvät vanhuuseläkkeelle siirtymiseen, eläkkeellesiirtymisaikeisiin, työssä jatkamiseen ja työuriin. Viimeaikaiset tutkimukseni ovat käsitelleet vuoden 2017 eläkeuudistuksen vaikutuksia eläkkeelle siirtymiseen ja työskentelyyn, sosioekonomisia eroja vanhuuseläkkeelle siirtymisessä ja osittaista vanhuuseläkettä. Työssäni käytän yksilötason rekisteri- ja kyselyaineistoja. Olen valmistunut kauppatieteiden tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta (kansantaloustiede). Erikoistumisalojani ovat työn taloustiede, aluetaloustiede ja soveltava mikroekonometria.

Käynnissä olevat hankkeet

  • Vuoden 2017 eläkeuudistuksen vaikutus työllisyyteen ja muihin työmarkkinatiloihin
  • Työstä eläkkeelle-kyselytutkimus
  • Relabeling of relaxed disability pension and the risk of early retirement in Finland

Tarkemmat hankekuvaukset löytyvät sivulta Käynnissä olevia tutkimushankkeita.

Julkaisuja