Tutkimusaiheet

  • Vanhuuseläkkeelle siirtyminen
  • Eläkeaikeet
  • Työssä jatkaminen
  • Työurat

Esittely

Tutkimusaiheeni liittyvät vanhuuseläkkeelle siirtymiseen, eläkkeellesiirtymisaikeisiin, työssä jatkamiseen ja työuriin. Viimeaikaiset tutkimukseni ovat käsitelleet yrittäjien eläkevakuuttamista, eläkeläisten toimeentuloa ja eläkeuudistusten vaikutuksia. Työssäni käytän yksilötason rekisteri- ja kyselyaineistoja. Olen valmistunut kauppatieteiden tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta (kansantaloustiede). Erikoistumisalojani ovat työn taloustiede, aluetaloustiede ja soveltava mikroekonometria.

Käynnissä olevat hankkeet

Tutkimuksessa selvitetään, miten eläkeaikomukset ovat muuttuneet vuosien 2008 ja 2018 välillä ja mikä selittää näitä aikomuksia. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on vuoden 2017 eläkeuudistuksen vaikutus eläkeaikeisiin. Aineistona on vuosien 2008 ja 2018 Työolotutkimukset, joihin on yhdistetty rekisteritietoja Tilastokeskuksesta ja Eläketurvakeskuksesta. Tarkastelu kohdistuu 50–62-vuotiaisiin palkansaajiin.

Aikataulu: 2020–2021

Tekijät: Satu Nivalainen, Noora Järnefelt

Tutkitaan, mitkä tekijät lisäävät todennäköisyyttä ottaa osittainen vanhuuseläke. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on, onko odotetulla elinajalla vaikutusta OVE:n ottamiseen. Odotettua elinaikaa arvioidaan vanhempien eliniän/elossa olon avulla. Aineistona on Eläketurvakeskuksen rekisteritiedot vuonna 2018 osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle siirtyneistä ja niistä, joilla olisi ollut mahdollisuus siirtyä. Aineistoon on yhdistetty Eläketurvakeskuksen rekistereistä löytyneitä tietoja vanhempien syntymä- ja kuolinajasta.

Aikataulu: 2020–2021

Tekijät: Satu Nivalainen, Sanna Tenhunen, Susan Kuivalainen

We investigate how the expected life-expectancy affects the timing of retirement. Expected life-expectancy is evaluated based on parents’ lifetime and age. Moreover, the effect of basic individu-al and family-related factors is investigated. Total register data of income distribution (possibly from years 2007–2017) combined with register data of the Finnish Centre for Pensions and information on parents’ birth and death dates from Statistics Finland is used as a data.

Aikataulu: 2020–2021

Tekijät: Satu Nivalainen, Sanna Tenhunen, Susan Kuivalainen

The individual early retirement (IER) scheme which had relaxed medical criteria, was abolished as an independent program and fused into ordinary disability pension (DP) scheme in 2004. However, the conditions for DP were relaxed to match those under the abolished IER. At the same time, the lowest eligibility age for relaxed conditions was increased from 58 to 60 years. We analyse benefit applications and trends in receipt following the 2004 reform among cohorts affect-ed before and after the reform. Our intention is to analyse the composition of the groups pre/post reform. We use total register data of the Finnish Centre for Pensions from years 1995–2017.

Aikataulu: 2020

Tekijät: Ricky Kanabar (University of Bath), Satu Nivalainen, Mikko Laaksonen, Noora Järnefelt

Julkaisuja