Tutkimusaiheet

  • Sosiaalinen epätasa-arvo työssä ja eläkkeellä
  • Työurat ja liikkuvuus työmarkkinoilla elinkaaren aikana
  • Työmarkkina- ja eläkeuudistusten talouspolitiikka

Esittely

Tutkimukseni keskittyy työstä eläkkeelle siirtymisen reitteihin. Tutkijana olen kiinnostunut toisaalta yksilöllisten tekijöiden ja eri elämänkulkujen ja toisaalta työmarkkinarakenteiden ja poliittisen ympäristön merkityksestä. Suomen tilanteen tarkastelun ohella teen myös paljon vertailevaa tutkimusta. Akateeminen taustani on kvantitatiivinen sosiologia ja sosiaalipolitiikka. Olen erityisen kiinnostunut rekisteri- ja tutkimustiedon analysoinnista edistyksellisillä ja uutta luovilla menetelmillä. Lisäksi olen konsultoiva toimittaja Work, Aging and Retirement -lehdessä ja jäsen Network of Studies on Pensions, Ageing and Retirement (Netspar) -verkostossa.

Käynnissä olevat hankkeet

  • Extending working lives – a comparative approach
  • Income, Pensions, Poverty and Experiences (IPPE)
  • Työnantajakysely 2021 – työnantajien näkemyksiä ikääntyvästä henkilöstöstä ja eläkkeelle siirtymisestä

Tarkemmat hankekuvaukset löytyvät sivulta Käynnissä olevia tutkimushankkeita.

Julkaisuja

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.