Tutkimusaiheet

  • Sosiaalinen epätasa-arvo työssä ja eläkkeellä
  • Työurat ja liikkuvuus työmarkkinoilla elinkaaren aikana
  • Työmarkkina- ja eläkeuudistusten talouspolitiikka

Esittely

Tutkimukseni keskittyy työstä eläkkeelle siirtymisen reitteihin. Tutkijana olen kiinnostunut toisaalta yksilöllisten tekijöiden ja eri elämänkulkujen ja toisaalta työmarkkinarakenteiden ja poliittisen ympäristön merkityksestä. Suomen tilanteen tarkastelun ohella teen myös paljon vertailevaa tutkimusta. Akateeminen taustani on kvantitatiivinen sosiologia ja sosiaalipolitiikka. Olen erityisen kiinnostunut rekisteri- ja tutkimustiedon analysoinnista edistyksellisillä ja uutta luovilla menetelmillä.

Käynnissä olevat hankkeet

  • Extending working lives – a comparative approach
  • Income, Pensions, Poverty and Experiences (IPPE)
  • Työnantajakysely 2021 – työnantajien näkemyksiä ikääntyvästä henkilöstöstä ja eläkkeelle siirtymisestä

Tarkemmat hankekuvaukset löytyvät sivulta Käynnissä olevia tutkimushankkeita.

Julkaisuja