Tutkimusaiheet

  • Eläkeasioiden tunteminen ja eläketieto
  • Kansalaisten näkemykset eläketurvasta ja luottamus eläketurvaan
  • Yrittäjien eläkevakuuttaminen

Esittely

Tutkimustyössäni tarkastelen eläkejärjestelmän ilmiöitä niin yksittäisten henkilöiden kuin laajemmin eläkejärjestelmään heijastuvien vaikutuksien näkökulmasta. Viime aikoina olen tutkinut tiedon ja osaamisen merkitystä eläkepäätösten, kannustimien vaikuttavuuden ja koko eläkejärjestelmään kohdistuvan luottamuksen taustalla. Koulutustaustani on kansantaloustieteessä ja julkistaloudessa, josta väittelin Tampereen yliopistosta vuonna 2007.

Käynnissä olevat hankkeet

  • Näkemyksiä eläketurvasta
  • Sijoitustoiminta Suomen työeläkejärjestelmässä
  • Eläkebarometri
  • Pension knowledge and confidence in the pension system
  • Yrittäjyys, yrittäjien toimeentulo ja yrittäjien eläkevakuutus

Tarkemmat hankekuvaukset löytyvät sivulta Käynnissä olevia tutkimushankkeita.

Julkaisuja