Tutkimusaiheet

  • Eläkeasioiden tunteminen ja eläketieto
  • Kansalaisten näkemykset eläketurvasta ja luottamus eläketurvaan
  • Vanhuuseläkkeelle siirtyminen
  • Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Esittely

Tutkimustyössäni tarkastelen eläkejärjestelmän ilmiöitä niin yksittäisten henkilöiden kuin laajemmin eläkejärjestelmään heijastuvien vaikutuksien näkökulmasta. Viime aikoina olen tutkinut tiedon ja osaamisen merkitystä eläkepäätösten, kannustimien vaikuttavuuden ja koko eläkejärjestelmään kohdistuvan luottamuksen taustalla. Koulutustaustani on kansantaloustieteessä ja julkistaloudessa, josta väittelin Tampereen yliopistosta vuonna 2007.

Käynnissä olevat hankkeet

  • Työstä eläkkeelle -kyselytutkimus
  • Eläkebarometri
  • Pension knowledge and confidence in the pension system

Tarkemmat hankekuvaukset löytyvät sivulta Käynnissä olevia tutkimushankkeita.

Julkaisuja

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.