Tutkimusaiheet

  • Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen
  • Sosioekonomiset erot työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä
  • Työssäkäynti työkyvyttömyys- ja vanhuuseläkkeellä

Esittely

Toimin Eläketurvakeskuksessa erikoistutkijana. Tutkimusaiheeni liittyvät pääsiassa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen liittyviin teemoihin sekä työkyvyttömyys- sekä vanhuuseläkkeen rinnalla työssäkäyntiin. Olen tutkinut myös työkyvyttömyyden yhteyttä vanhuuseläkeaikaisiin toimeentulovaikeuksiin. Väittelin vuonna 2016 Helsingin yliopistosta. Käytän tutkimustyössäni laajoja rekisteriaineistoja sekä kyselyaineistoja.

Käynnissä olevat hankkeet

Työssä selvitetään, miten työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen eroaa kunta-alan ja yksityisen sektorin palkansaajien välillä. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen eroja tutkitaan käytössä olevilla Eläketurvakeskuksen rekisteritiedoilla. Työssä lasketaan työkyvyttömyyseläkealkavuudet erilaisten yksilötason tekijöiden mukaan.  Lisäksi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä olevia sektoreiden välisiä eroja pyritään selvittämään tilastollisten mallien avulla siten, että yksilötason tekijöiden vaikutus malleissa otetaan huomioon. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle ja täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä tutkitaan erikseen. Lisäksi huomioidaan työkyvyttömyyden syy.

Aikataulu: 2019–2020

Tekijä: Anu Polvinen

The main aim of this study is to explore occupational class differences in retirement on a partial and full disability pension due to different diseases in Finland. The data is register data from the Finnish Centre for Pensions and Statistics Finland. Occupational class differences in retirement are studied separately for those working in the private and the municipal sector. Cox regression models are used to model retirement on a full and partial disability pension.

Aikataulu: 2020–2021

Tekijä: Anu Polvinen

The main idea of this study is to examine how often partial disability pensioners move to full disability pension and how age, education, employment, employment sector, pension type and cause of disability are associated with retirement on full pension after partial disability pension.

We used register data (70 % sample from Finns) from Finnish Centre for Pension. The data included 5,277 partial disability pensioners aged 2058, whose partial disability pension started in 2010 or 2011. The follow-up time was four years from the beginning of the partial disability pension. Competing risk analysis was used to model full disability retirement.

Aikataulu: 2019–2020

Tekijät: Anu Polvinen, Mikko Laaksonen

Viime vuosina eläkkeen rinnalla työskentely on tullut yhä suositummaksi. Tässä hankkeessa selvitetään, miten eläkkeen rinnalla työskentely on muuttunut viime vuosina ja kuinka pitkiä työllisyysjaksot eläkkeen ohessa ovat.  Eläkkeen rinnalla työskentelyä tutkitaan sekä työkyvyttömyyseläkkeelle että vanhuuseläkkeelle siirtyneillä.  Aineistona käytetään tulonjaon kokonaisaineistoa ja eläkerekisteritietoja.

Aikataulu: 2020–

Tekijä: Anu Polvinen

Julkaisuja