Tutkimusaiheet

  • Työssäkäynti eläkkeen rinnalla
  • Työkyvyttömyyseläkkeet
  • Eläkkeelle siirtyminen

Esittely

Viimeaikaiset tutkimukseni ovat käsitelleet muun muassa koulutustasojen mukaisia eroja 60–68-vuotiaiden työllisyydessä, työssäkäyntiä vanhuuseläkkeen rinnalla sekä julkisen ja yksityisen sektorin välisiä eroja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä. Olen kiinnostunut myös eläkeläisten toimeentulosta ja taloudellisesta hyvinvoinnista. Väittelin vuonna 2016 Helsingin yliopistosta. Tutkimustyössäni käytän rekisteri- ja kyselyaineistoja.

Käynnissä olevat hankkeet

  • Työssä jatkaminen eläkkeen ohessa
  • Osatyökyvyttömyyseläkeläisten työssäkäynti ja ansiotyön merkitys toimeentulossa

Tarkemmat hankekuvaukset löytyvät sivulta Käynnissä olevia tutkimushankkeita.

Julkaisuja

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.