Tutkimusaiheet

  • Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen
  • Sosioekonomiset erot työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä
  • Työssäkäynti työkyvyttömyys- ja vanhuuseläkkeellä

Esittely

Toimin Eläketurvakeskuksessa erikoistutkijana. Tutkimusaiheeni liittyvät pääsiassa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen liittyviin teemoihin sekä työkyvyttömyys- sekä vanhuuseläkkeen rinnalla työssäkäyntiin. Kiinnostuksen kohteena on myös eläkeläisten toimeentulo ja taloudellinen hyvinvointi. Väittelin vuonna 2016 Helsingin yliopistosta. Käytän tutkimustyössäni laajoja rekisteriaineistoja sekä kyselyaineistoja.

Käynnissä olevat hankkeet

  • Työssäkäynti eläkkeen rinnalla
  • Eläkeläisten taloudellinen hyvinvointi

Tarkemmat hankekuvaukset löytyvät sivulta Käynnissä olevia tutkimushankkeita.

Julkaisuja