Tutkimusaiheet

  • Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen vaikuttavat tekijät
  • Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuden, hakemisalttiuden ja hylkäysosuuden muutokset
  • Kuntoutustukea saaneiden, ammatillisen kuntoutuksen aloittaneiden ja työkyvyttömyyseläkehylkäyksen saaneiden seuranta

Esittely

Tutkin laajasti erilaisia työkyvyttömyyseläkkeisiin liittyviä kysymyksiä. Erityisesti minua kiinnostavat työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen vaikuttavat tekijät ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä tapahtuneet muutokset. Viimeaikaiset tutkimukseni ovat käsitelleet muun muassa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskitekijöitä, työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuudessa ja hylkäysosuudessa tapahtuneita muutoksia ja yritystasoisten tekijöiden yhteyttä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen ja ammatilliseen kuntoutukseen hakeutumiseen. Tutkimukseni perustuvat pääosin laajoihin rekisteriaineistoihin. Teen yhteistyötä muun muassa Kelan, Työterveyslaitoksen ja eri yliopistojen tutkijoiden kanssa.

Käynnissä olevat hankkeet

  • Työkyvyn mittaaminen 3-portaisella kysymyksellä: mittarin ennustekyky ja työkyvyn muutos
  • Työkyvyttömyyden muutokset 2000-luvulla
  • Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien rakenteen muutos ja sen vaikutus työkyvyttömyyseläkeläisten keskimääräiseen tulokehitykseen
  • Työurien mittaaminen ja työurien pituuden kehitys eri väestöryhmissä

Tarkemmat hankekuvaukset löytyvät sivulta Käynnissä olevia tutkimushankkeita.

Julkaisuja