Tutkimusaiheet

  • Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen vaikuttavat tekijät
  • Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuden, hakemisalttiuden ja hylkäysosuuden muutokset
  • Kuntoutustukea saaneiden, ammatillisen kuntoutuksen aloittaneiden ja työkyvyttömyyseläkehylkäyksen saaneiden seuranta

Esittely

Tutkin työkykyyn ja työkyvyttömyyseläkkeisiin liittyviä kysymyksiä. Erityisesti minua kiinnostavat työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen vaikuttavat tekijät ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä tapahtuneet muutokset. Tutkimukseni perustuvat pääasiassa laajoihin rekisteriaineistoihin. Teen yhteistyötä muun muassa Kelan, Työterveyslaitoksen ja yliopistojen tutkijoiden kanssa.

Käynnissä olevat hankkeet

  • 50 vuotta täyttäneiden työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus syntymäkohorteittain
  • Nuorten työkyvyttömyyseläkeläisten työhistoria
  • Työkyvyttömyyden muutokset 2000-luvulla
  • Työurien mittaaminen ja työurien pituuden kehitys eri väestöryhmissä
  • Koetun työkyvyn muutokset ja taustatekijät suomalaisessa aikuisväestössä

Tarkemmat hankekuvaukset löytyvät sivulta Käynnissä olevia tutkimushankkeita.

Julkaisuja

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.