Tutkimusaiheet

  • Eläkeläisten taloudellinen hyvinvointi
  • Näkemykset eläketurvasta
  • Eläkkeelle siirtyminen ja elämänlaatu

Esittely

Tutkimukseni painottuvat eläkeläisten ja eläkkeelle siirtyvien toimeentulokokemuksiin, mutta sisältävät myös teemoja eläketurvaan luottamisesta ja yleisemmin eläkejärjestelmään kohdistuvista mielipiteistä. Työskentelen pääsääntöisesti sekä kansainvälisten (EU-SILC) että ETK:n omien kyselytutkimusten parissa. Sosiologian maisteriopinnot suoritin Helsingin yliopistossa ja väitöskirjaopinnot viimeistelin Turun yliopistossa.

Käynnissä olevat hankkeet

  • Eläkeläisten toimeentulo ja taloudellinen hyvinvointi
  • Income, Pensions, Poverty and Experiences (IPPE)
  • Näkemyksiä eläketurvasta -kyselytutkimus
  • Työstä eläkkeelle -kyselytutkimus

Tarkemmat hankekuvaukset löytyvät sivulta Käynnissä olevia tutkimushankkeita.

Julkaisuja

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.