Tutkimusaiheet

  • Eläkeläisten taloudellinen hyvinvointi
  • Näkemykset eläketurvasta

Esittely

Tutkimukseni painottuvat eläkeläisten ja eläkkeelle siirtyvien toimeentulokokemuksiin, mutta sisältävät myös teemoja eläketurvaan luottamisesta ja yleisemmin eläkejärjestelmään kohdistuvista mielipiteistä. Työskentelen pääsääntöisesti sekä kansainvälisten (EU-SILC, SHARE) että ETK:n omien kyselytutkimusten parissa. Sosiologian maisteriopinnot suoritin Helsingin yliopistossa ja väitöskirjaopinnot viimeistelin Turun yliopistossa.

Käynnissä olevat hankkeet

  • Eläkeläisten toimeentulo ja taloudellinen hyvinvointi 2020
  • Income, Pensions, Poverty and Experiences (IPPE)
  • Kysely vanhuuseläkkeelle siirtyneille

Tarkemmat hankekuvaukset löytyvät sivulta Käynnissä olevia tutkimushankkeita.

Julkaisuja