Tutkimusaiheet

Eläkeläisten toimeentulo

  • tulot, kulutus, varallisuus, säästäminen
  • koettu toimeentulo ja elämäntyytyväisyys
  • kotitalouden rakenteen merkitys toimeentuloon

Esittely

Tutkin eläkeläisten ja eläkeikää lähestyvien taloudellista toimeentuloa ja hyvinvointia eri näkökulmista. Perinteisen tulonjakotutkimuksen lisäksi tarkastelen kulutuksen ja varallisuuden vaikutusta eläkeläisten taloudelliseen hyvinvointiin sekä eläkeläisten toimeentulokokemuksia ja elämäntyytyväisyyttä.

Maisteriopinnot olen tehnyt kansantaloustieteessä ja lisensiaattitutkinnon sosiaalipolitiikassa. Tekeillä olevassa väitöskirjassa käsittelen eläkeläisten taloudellista hyvinvointia sekä objektiivisten (tulot, kulutus, varallisuus) että subjektiivisten (taloudellinen tyytyväisyys, elämään tyytyväisyys) mittareiden kautta.

Käynnissä olevat hankkeet

  • Eläkeläisten taloudellinen hyvinvointi tulojen, kulutuksen, varallisuuden sekä taloudellisen tyytyväisyyden näkökulmasta (väitöskirja)
  • Eläkeläisten kulutus ja sen muutokset 2000-luvulla

Tarkemmat hankekuvaukset löytyvät sivulta Käynnissä olevia tutkimushankkeita.

Julkaisuja

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.