Tutkimusaiheet

Eläkeläisten toimeentulo

  • tulot, kulutus, varallisuus, säästäminen
  • koettu toimeentulo ja elämäntyytyväisyys
  • kotitalouden rakenteen merkitys toimeentuloon

Esittely

Tutkin eläkeläisten ja eläkeikää lähestyvien taloudellista toimeentuloa ja hyvinvointia eri näkökulmista. Perinteisen tulonjakotutkimuksen lisäksi tarkastelen kulutuksen ja varallisuuden vaikutusta eläkeläisten taloudelliseen hyvinvointiin sekä eläkeläisten toimeentulokokemuksia ja elämäntyytyväisyyttä.

Maisteriopinnot olen tehnyt kansantaloustieteessä ja lisensiaattitutkinnon sosiaalipolitiikassa. Tekeillä olevassa väitöskirjassa käsittelen kotitalouden merkitystä eläkeläisten toimeentulossa.

Käynnissä olevat hankkeet

  • Kotitalouden merkitys eläkeläisten taloudellisessa hyvinvoinnissa
  • Varallisuuden yhteys vanhuuseläkeläisten taloudelliseen tyytyväisyyteen

Tarkemmat hankekuvaukset löytyvät sivulta Käynnissä olevia tutkimushankkeita.

Julkaisuja