Tutkimusaiheet

Eläkeläisten toimeentulo

  • tulot, kulutus, säästäminen, varallisuus
  • koettu toimeentulo ja elämäntyytyväisyys
  • kotitalouden rakenteen merkitys toimeentuloon

Esittely

Tutkin eläkeläisten ja eläkeikää lähestyvien taloudellista toimeentuloa ja hyvinvointia eri näkökulmista. Perinteisen tulonjakotutkimuksen lisäksi tarkastelen kulutuksen ja varallisuuden vaikutusta eläkeläisten taloudelliseen hyvinvointiin sekä eläkeläisten toimeentulokokemuksia ja elämäntyytyväisyyttä.

Maisteriopinnot olen tehnyt kansantaloustieteessä ja lisensiaattitutkinnon sosiaalipolitiikassa. Tekeillä olevassa väitöskirjassa käsittelen kotitalouden merkitystä eläkeläisten toimeentulossa.

Käynnissä olevat hankkeet

Jatkamme uuden ja ajantasaisen tiedon tuottamista eläkeläisten toimeentulokokemuksista ja taloudellisesta hyvinvoinnista. Toistamme syksyllä 2020 vuonna 2017 toteutetun Eläkkeensaajien toimeentulo ja taloudellinen hyvinvointi -kyselytutkimuksen. Posti- ja verkkokyselynä toteutettava tutkimus kohdistetaan 55–85-vuotiaille vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkeläisille siten, että osa vastaajista koostuu uusista ja osa edelliseen kyselyyn vastanneista henkilöistä. Tavoitteenamme on tunnistaa entistä paremmin eläkeläisten toimeentulokokemuksiin vaikuttavia tekijöitä sekä seurata toimeentulokokemusten muutosta eläkeaikana.

Keskitymme analyyseissa keskeisten mittareiden (esim. taloudellinen tyytyväisyys, tavanomaisten ja välttämättömyysmenojen kattaminen, kulutus) raportointiin, mutta tuotamme tietoa myös uusista näkökulmista. Tällaisia ovat esimerkiksi velkaantuminen, varallisuus, puolisoiden väliset taloudelliset suhteet ja työnteon esteet eläkeaikana.

Aikataulu: 2020–2022

Tekijät: Kati Ahonen, Susan Kuivalainen, Anu Polvinen, Liisa-Maria Palomäki, Anniina Kaittila (Turun yliopisto)

Artikkeleissa tarkastellaan, miten kotitalouden ikärakenne, ekvivalenssiskaalat ja laajemmin asuminen näkyvät eläkeläisten taloudellisessa hyvinvoinnissa. Aineistoina käytetään Eläketurvakeskuksen kyselyaineistoja, Tilastokeskuksen kulutustutkimuksia ja varallisuusaineistoja sekä Eurostatin EU-SILC:iä.

Aikataulu: 2018–2022

Tekijät: Kati Ahonen, Susan Kuivalainen

Julkaisut:

Julkaisuja