Blogilistaus

Millaisia syitä eläkkeelle jäämisen taustalla on ja miltä muutos tuntuu? Mitä tekijöitä eläkkeelle siirtymisessä pitäisi huomioida? Eläketurvakeskuksen Työstä eläkkeelle -kyselytutkimuksessa tiedustellaan näitä asioita kokemusasiantuntijoilta – eli vastikään eläkkeelle siirtyneiltä.

Työelämästä vanhuuseläkkeelle siirtyminen tuo mukanaan suuria muutoksia arkeen. Töissä käynnin rutiineista luopuminen ja lisääntyneeseen vapaa-aikaan tottuminen voivat nostaa esiin erilaisia tunteita – niin myönteisiä kuin kielteisiäkin. Myös tulotaso muuttuu ansiotulojen vaihtuessa eläketuloksi, mikä voi heijastua arkeen.

Eläkkeelle siirtyneiden tilanteet voivat kuitenkin olla hyvin erilaisia. Osa voi jatkaa eläkkeen ohessa työskentelyä, jolloin muutos arjessa ei ehkä olekaan niin suuri. Osa taas voi helpottuneena nauttia lisääntyneestä vapaa-ajasta ja työhön liittyvien velvollisuuksien loppumisesta. Toisilla voi puolestaan alkuhuuman jälkeen tulla jopa ikävä työtä, sen tuomaa rutiinia ja työyhteisön sosiaalisia suhteita.

Millaisia kokemuksia työstä eläkkeelle siirtyneillä on tästä vaiheesta? Jäikö hampaan koloon jotain, mistä haluaisi eläkettä suunnittelevien tietävän? Näitä kysymyksiä selvitetään Eläketurvakeskuksen Työstä eläkkeelle -tutkimuksessa, joka postitetaan 5 000:lle vastikään vanhuuseläkkeelle siirtyneelle suomalaiselle syyskuussa.

Alustava kysely antoi suuntaa teemoille

Kysymysten suunnittelussa käytettiin apuna viime vuoden lopulla toteutettua alustavaa kyselyä. Siinä pyysimme vanhuuseläkkeelle viime vuosina siirtyneitä kertomaan omin sanoin, mitkä asiat vaikuttivat heidän päätökseensä jäädä eläkkeelle ja millaiselta eläkkeellä olo on tuntunut. Saimme verkossa toteutettuun kyselyyn lähes 400 vastausta.

Vastauksissa nousi esiin selkeitä teemoja. Monella eläkkeelle siirtymiseen vaikuttivat eläkeiän saavuttaminen, oma terveydentila ja jaksaminen. Koronapandemia, perhetilanne ja toiveet nauttia eläkkeellä olosta pitkän työuran jälkeen vilahtelivat useissa vastauksissa. Myös työelämän muutokset ja työpaikkaan liittyvät tekijät saivat paljon mainintoja.  Näitä teemoja on nyt laajasti mukana Työstä eläkkeelle -kyselytutkimuksessa.

Selvästi yli puolella myönteisiä kokemuksia

Alustavassa kyselyssä vastaajien kokemukset eläkkeelle siirtymisestä vaihtelivat myönteisistä kielteisiin. Useissa vastauksissa nousi esiin lisääntynyt vapaa-aika, mutta vastapainona moni nosti esiin myös toimeentuloon liittyvät muutokset.

Suurimmassa osassa, selkeästi yli puolessa vastauksista, painottui kuitenkin myönteinen kokemus eläkkeelle siirtymisestä. Eläkkeellä olo koettiin usein mukavaksi ja lisääntynyt vapaa-aika ja kiireettömyys ilahduttivat. Moni oli osannut odottaa muutoksia, eivätkä ne yllättäneet. Jonkin verran oli myös niitä, jotka kokivat muutoksen negatiivisena ja kaipasivat merkityksellistä tekemistä.

Varsinaisia tuloksia ensi vuonna

Nyt toteutettava Työstä eläkkeelle -kyselytutkimus antaa kaivattua lisätietoa vastikään vanhuuseläkkeelle siirtyneiden kokemuksista työstä, toimeentulosta ja elämänlaadusta. Kysely kartoittaa vuosina 2019–2021 vanhuuseläkkeen aloittaneiden näkemyksiä aiemmasta työstä ja eläkkeellä olosta.

Kyselyllä selvitetään myös eläkkeelle siirtymisen taustalla olevia syitä ja kiinnostusta vanhuuseläkkeen ohessa työskentelyyn. Lisäksi saadaan arvokasta tietoa siitä, miten vuoden 2017 eläkeuudistus toimii. Tuloksia tutkimuksesta on odotettavissa vuonna 2023.

Kommentit (4)

 1. Hienoa että uuteen teemaan on tartuttu aloittamalla vapaamuotoisella kyselyllä. Näin varmistetaan, että varsinainen kysely osataan muotoilla vastaajien kannalta relevatilla tavalla.

 2. Hei. Sain muistutuskirjeen, kun en ollut huomannut Työstä eläkkeelle-tutkimuksen alkuperäistä kirjettä. Siinä ohjattiin tutkimustien kautta vastaamaan. Tullaan sivulle, jossa ei ole mitään ao tutkimuksesta, eikä hakukenttä tunne avainkoodia. Hakemalla tutkimuksen nimen mukaan löytyy joukko tiedotteita ja blogeja. Mistään ei löydy reittiä itse kyselyyn vastaamiseen. Jos reitti on olemassa, sen löytäjät tuskin edustavat eläkkeelle läheneitä kovin kattavasti. Tavallinen ihminen ei löydä.
  Yritin ottaa yhteyttä tutkimusyksikköönne ilmoittaakseni tästä ongelmasta. Yritin keskuksen kautta kahdeksaa henkilöä, kukaan ei vastannut.

 3. Hei.
  Yhdyn täysin Jyri Ollilan kommenttiin.
  Kertokaa ja tehkää ”polku” myös
  tavallisille ihmisille.

 4. Hei Jyri ja Olli,
  Linkkiä Työstä eläkkeelle-kyselyyn ei ole saatavilla nettisivuillamme. Sähköisen vastaamisen osoite kerrotaan kirjeessä, jonka kyselyyn satunnaisesti valituille henkilöt ovat saaneet postitse. Kyselyyn päästäkseen osoite on kirjoitettava selaimen osoiteriville, sinne ei pääse hakukoneiden tai verkkosivujen linkkien kautta.
  Osallistujien satunnainen valinta on edellytys sille, että tutkimustulokset ovat yleistettävissä siihen ryhmään, joille tutkimus on suunnattu. Tutkimuksen linkkiä ei voida laittaa yleisesti tarjolle, jotta voisimme olla varmoja, että vain tutkimukseen satunnaisesti mukaan arvotut henkilöt voivat siihen vastata. Jos kaikki halukkaat voisivat vastata kyselyyn, tulokset kuvaisivat enemminkin valikoituneen ryhmän näkemyksiä, eivätkä olisi laajemmin tulkittavissa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.