Blogilistaus

Millaisia syitä eläkkeelle jäämisen taustalla on ja miltä muutos tuntuu? Mitä tekijöitä eläkkeelle siirtymisessä pitäisi huomioida? Eläketurvakeskuksen Työstä eläkkeelle -kyselytutkimuksessa tiedustellaan näitä asioita kokemusasiantuntijoilta – eli vastikään eläkkeelle siirtyneiltä.

Työelämästä vanhuuseläkkeelle siirtyminen tuo mukanaan suuria muutoksia arkeen. Töissä käynnin rutiineista luopuminen ja lisääntyneeseen vapaa-aikaan tottuminen voivat nostaa esiin erilaisia tunteita – niin myönteisiä kuin kielteisiäkin. Myös tulotaso muuttuu ansiotulojen vaihtuessa eläketuloksi, mikä voi heijastua arkeen.

Eläkkeelle siirtyneiden tilanteet voivat kuitenkin olla hyvin erilaisia. Osa voi jatkaa eläkkeen ohessa työskentelyä, jolloin muutos arjessa ei ehkä olekaan niin suuri. Osa taas voi helpottuneena nauttia lisääntyneestä vapaa-ajasta ja työhön liittyvien velvollisuuksien loppumisesta. Toisilla voi puolestaan alkuhuuman jälkeen tulla jopa ikävä työtä, sen tuomaa rutiinia ja työyhteisön sosiaalisia suhteita.

Millaisia kokemuksia työstä eläkkeelle siirtyneillä on tästä vaiheesta? Jäikö hampaan koloon jotain, mistä haluaisi eläkettä suunnittelevien tietävän? Näitä kysymyksiä selvitetään Eläketurvakeskuksen Työstä eläkkeelle -tutkimuksessa, joka postitetaan 5 000:lle vastikään vanhuuseläkkeelle siirtyneelle suomalaiselle syyskuussa.

Alustava kysely antoi suuntaa teemoille

Kysymysten suunnittelussa käytettiin apuna viime vuoden lopulla toteutettua alustavaa kyselyä. Siinä pyysimme vanhuuseläkkeelle viime vuosina siirtyneitä kertomaan omin sanoin, mitkä asiat vaikuttivat heidän päätökseensä jäädä eläkkeelle ja millaiselta eläkkeellä olo on tuntunut. Saimme verkossa toteutettuun kyselyyn lähes 400 vastausta.

Vastauksissa nousi esiin selkeitä teemoja. Monella eläkkeelle siirtymiseen vaikuttivat eläkeiän saavuttaminen, oma terveydentila ja jaksaminen. Koronapandemia, perhetilanne ja toiveet nauttia eläkkeellä olosta pitkän työuran jälkeen vilahtelivat useissa vastauksissa. Myös työelämän muutokset ja työpaikkaan liittyvät tekijät saivat paljon mainintoja.  Näitä teemoja on nyt laajasti mukana Työstä eläkkeelle -kyselytutkimuksessa.

Selvästi yli puolella myönteisiä kokemuksia

Alustavassa kyselyssä vastaajien kokemukset eläkkeelle siirtymisestä vaihtelivat myönteisistä kielteisiin. Useissa vastauksissa nousi esiin lisääntynyt vapaa-aika, mutta vastapainona moni nosti esiin myös toimeentuloon liittyvät muutokset.

Suurimmassa osassa, selkeästi yli puolessa vastauksista, painottui kuitenkin myönteinen kokemus eläkkeelle siirtymisestä. Eläkkeellä olo koettiin usein mukavaksi ja lisääntynyt vapaa-aika ja kiireettömyys ilahduttivat. Moni oli osannut odottaa muutoksia, eivätkä ne yllättäneet. Jonkin verran oli myös niitä, jotka kokivat muutoksen negatiivisena ja kaipasivat merkityksellistä tekemistä.

Varsinaisia tuloksia ensi vuonna

Nyt toteutettava Työstä eläkkeelle -kyselytutkimus antaa kaivattua lisätietoa vastikään vanhuuseläkkeelle siirtyneiden kokemuksista työstä, toimeentulosta ja elämänlaadusta. Kysely kartoittaa vuosina 2019–2021 vanhuuseläkkeen aloittaneiden näkemyksiä aiemmasta työstä ja eläkkeellä olosta.

Kyselyllä selvitetään myös eläkkeelle siirtymisen taustalla olevia syitä ja kiinnostusta vanhuuseläkkeen ohessa työskentelyyn. Lisäksi saadaan arvokasta tietoa siitä, miten vuoden 2017 eläkeuudistus toimii. Tuloksia tutkimuksesta on odotettavissa vuonna 2023.

Kommentit (1)

  1. Hienoa että uuteen teemaan on tartuttu aloittamalla vapaamuotoisella kyselyllä. Näin varmistetaan, että varsinainen kysely osataan muotoilla vastaajien kannalta relevatilla tavalla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.