Blogilistaus

Vain puolet suomalaisista kertoo tutustuneensa sähköiseen työeläkeotteeseen. Ote jää tarkastamatta etenkin nuorilla ja pienituloisissa kotitalouksissa. Yleisimmin taustalla on se, ettei sähköisestä työeläkeotteesta tiedetty.

Kertyneen työeläkkeen voi tarkastaa työeläkeotteesta. Otteen voi saada myös paperilla kotiin postitettuna, mutta sähköinen työeläkeote on nopea tarkastaa koska tahansa, ja se kattaa työhistoriaa pidemmälle. Keväällä tehdyssä Eläkebarometrissa kysyttiin sähköiseen työeläkeotteeseen tutustumisesta ja syistä, miksi ei ollut tutustunut otteeseen.

Vain puolet on tutustunut sähköiseen työeläkeotteeseen – taustalla usein epätietoisuutta

Kyselyn mukaan puolet (49 %) vastaajista on tutustunut sähköiseen työeläkeotteeseensa. Yleisin syy sille, ettei ole tutustunut sähköiseen otteeseen oli tiedon puute. Yli puolet niistä, jotka eivät olleet tarkastaneet sähköistä työeläkeotettaan, kertoi syyksi sen, etteivät he olleet tienneet sähköisestä työeläkeotteesta. Toiseksi eniten mainintoja sai peruste, ettei aihe kiinnosta tällä hetkellä.

Ei ole yllättävää, että eläkeasiat alkavat kiinnostaa enemmän eläkeiän lähestyessä. Tämä näkyi myös vastauksissa. Sähköinen työeläkeote jäi tarkastamatta kiinnostuksen puutteen vuoksi useammin nuorilla vastaajilla. Mitä vanhempi vastaaja, sitä harvemmin taustalla oli kiinnostuksen puute.  

Sen sijaan epätietoisuus työeläkeotteesta oli perusteena tasaisemmin jakaantunut. Erot sukupuolten, ikäluokkien ja tulotason mukaan olivat hyvin pieniä. Tämä viittaa siihen, että epätietoisuutta sähköisestä työeläkeotteesta on kaikissa väestöryhmissä.

Työeläkeote jää useammin tarkastamatta nuorilla ja pienituloisissa kotitalouksissa

Eläkebarometrin perusteella sähköiseen työeläkeotteeseen ovat tutustuneet erityisesti vanhemmat vastaajat, toimihenkilöt ja johtajat sekä korkeatuloisiin kotitalouksiin kuuluvat henkilöt. Erityisesti alle 25-vuotiaat ja pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvat erottuvat ryhminä, joissa työeläkeote on jäänyt tarkastamatta muita useammin.

Sähköiseen työeläkeotteeseen on tutustunut 18–75-vuotiaista ei-eläkkeellä olevista: 18–30-vuotiaista 25 prosenttia, 30–44-vuotiaista 52 prosenttia, 45–60-vuotiaista 54 prosenttia ja 60–75-vuotiaista 73 prosenttia. Kun katsotaan kotitalouden tuloja, sähköiseen työeläkeotteeseen on tutustunut 23 prosenttia niistä, joiden kotitalouden tulot olivat 20 000 euroa tai alle, 41 prosenttia niistä, joiden tulot olivat 20 000–50 000 euroa, 54 prosenttia niistä, joiden kotitalouden tulot olivat 50 000–85 000 euroa, ja 66 prosenttia niistä, joiden tulot olivat yli 85 000 euroa. Lähde: Eläkebarometri 2022, Eläketurvakeskus.

Työeläkeotteeseen tutustuminen ei heijastu luottamukseen eläketurvasta…

Eläketurvan luottamusta kuvaavissa mielipiteissä sähköiseen työeläkeotteeseen tutustuneet eivät erotu niistä, jotka eivät ole siihen tutustuneet. Esimerkiksi otteen tarkastaneet eivät ole muita useammin – tai harvemmin – huolissaan eläkkeiden takaamasta toimeentulosta tulevaisuudessa.

Otteeseen tutustuminen ei heijastunut myöskään mielipiteisiin eläkevarojen hoidon luotettavuudesta, nuorempien sukupolvien joutumisesta liiaksi eläkkeiden maksajiksi tai yleisestä luottamuksesta suomalaiseen eläkejärjestelmään.

…mutta näkyy kokemuksessa eläkeasioiden tuntemisessa

Sen sijaan kokemus eläkejärjestelmän tuntemisesta oli erilainen sähköiseen työeläkeotteeseen tutustuneilla verrattuna niihin, jotka eivät olleet otteeseen tutustuneet. Työeläkeotteeseen tutustuneista puolet arvioi tuntevansa eläketurvaa hyvin tai melko hyvin. Otteeseen tutustumatta jättäneistä näin arveli vain neljännes. Vastaavasti eläketurvan tunteminen arvioitiin huonoksi tai melko huonoksi useammin niiden joukossa, jotka eivät olleet tutustuneet sähköiseen työeläkeotteeseen.

Miten hyvin tunnet eläketurvaa? Niistä vastaajista, jotka ovat tutustuneet sähköiseen työeläkeotteeseen, tuntee eläketurvaa hyvin 15 prosenttia, melko hyvin 34 prosenttia, ei hyvin eikä huonosti 27 prosenttia, melko huonosti 19 prosenttia ja huonosti 4 prosenttia. Niistä, jotka eivät ole tutustuneet sähköiseen työeläkeotteeseen, tuntee eläketurvaa hyvin 5 prosenttia, melko hyvin 20 prosenttia, ei hyvin eikä huonosti 29 prosenttia, melko huonosti 30 prosenttia, ja huonosti 16 prosenttia. Lähde: Eläkebarometri 2022, Eläketurvakeskus.

Tietoa karttuneesta eläkkeestä myös paperilla

Eläkebarometrissa kysyttiin vain sähköiseen työeläkeotteeseen tutustumisesta. Yksi hyvä syy sille, ettei vastaaja ole viime aikoina katsonut sähköistä työeläkeotetta, voi olla myös se, että on tutustunut tarkemmin postitse saatavaan työeläkeotteeseen.

Yksityisellä alalla työskentelevät saavat kirjeen kotiin joka kolmas vuosi, elleivät ole valinneet sähköistä työeläkeotetta. 60 vuotta täyttäneille ote lähetetään vuosittain. Julkisella alalla työskentelevät voivat saada kirjallisen otteen tilaamalla sen Kevasta. Paperinen työeläkeote sisältää tiedot vain kuluvalta ja kuudelta edelliseltä vuodelta, sähköisessä työeläkeotteessa ovat mukana kaikki eläkettä kerryttävät ansiot.

Työeläkeote kannattaa käydä katsomassa säännöllisesti. Sen tarkoituksena on paitsi kertoa eläkkeen kertymisestä, myös antaa mahdollisuus tarkastaa työhistoria ja tehdä tarvittaessa korjauspyyntöjä, jos jotain tietoja puuttuu.

Tulokset perustuvat toukokuussa 2022 tehtyyn Eläkebarometri-kyselyyn, johon vastasi 1 003 18–79-vuotiasta suomalaista. Työeläkeotetta käsittelevät kysymykset kysyttiin niiltä, jotka eivät ole eläkkeellä. Heitä kyselyssä oli mukana 705.

Lue lisää:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.