Ajankohtaislistaus
4.6.2019
Tietokoneen näppäimistön päällä lukkokuvake ja teksti open access.

Eläketurvakeskuksessa on käynnistetty tutkimusartikkelien rinnakkaistallennus, joka on yksi avoimen julkaisemisen tapa. Avoimien julkaisuiden kautta tutkimusten tulokset saadaan mahdollisimman monen ulottuville.

Rinnakkaistallennuksessa ETK:n omien julkaisusarjojen ulkopuolella julkaistut tutkimusartikkelit tai niiden käsikirjoitusversiot tallennetaan avoimeen julkaisuarkistoon. Eläketurvakeskuksessa käytetään STM:n hallinnonalan avointa julkaisuarkisto Julkaria.

– Hienoa, että ETK on tutkimuslaitosten joukossa ensimmäisinä ottanut käyttöön rinnakkaisjulkaisemisen ja näin eturintamassa edistämässä tutkitun tiedon saatavuutta, sanoo tutkimusosaston päällikkö Susan Kuivalainen.

Yhä useammat Eläketurvakeskuksen tutkimukset ilmestyvät tieteellisissä lehdissä, joihin ei ole kaikilla avointa pääsyä. Tieteellisissä lehdissä ilmestyneet tutkimusartikkelit eivät yleensä ole avoimesti saatavilla, vaan useimmiten vain kustantajien omilla sivuilla maksumuurien takana. Rinnakkaistallentaminen tuo tutkimusartikkelit kaikkien käyttöön.

Osa kustantajista asettanut julkaisuviiveen

Tutkimusartikkelit tallennetaan Julkariin tutkimuksen ilmestyessä. Takautuvasti on tallennettu tutkimuksia vuodesta 2015 alkaen.

– Kustantajat sallivat tutkimusartikkelien hyväksyttyjen käsikirjoitusversioiden tallentamisen julkaisuarkistoon. Hyväksytty käsikirjoitus on tekijän viimeinen versio vertaisarvioidusta julkaisusta ja eroaa lopullisesta tutkimuksesta oleellisesti vain ulkoasun suhteen, tietoasiantuntija Kari Lindstedt kertoo.

Osassa tieteellisistä lehdistä on kuitenkin embargo eli julkaisuviive, jolloin tutkimus tulee julkaisuarkistoon avoimeksi vasta 6–24 kuukauden kuluttua tutkimuksen ilmestymisestä.

Jos tutkimus on julkaistu jo avoimesti muualla, ETK:ssa tallennetaan Julkariin tutkimusartikkelista vain viitetiedot.

Eläketurvakeskus tekee tutkimusyhteistyötä tutkimuslaitosten, asiantuntijalaitosten ja yliopistojen kanssa. Yhteistyötutkimusten ilmestyessä ETK:ssa tallennetaan aina vähintään viitetiedot Julkariin. Itse tutkimusta ei aina tallenneta Julkariin, jos tutkimushanke ei ole ETK:n vetämä.

Avoin julkaiseminen ja rinnakkaistallentaminen

  • Avoimet julkaisut ovat yksi avoimen tieteen peruspilareista. Avoimien julkaisuiden kautta tutkimuksen lopputulokset saadaan mahdollisimman monen käyttäjän ulottuville.
  • Rinnakkaistallentaminen on yksi avoimen julkaisemisen (open access) tapa.
  • Rinnakkaistallennus-nimi tulee siitä, että artikkeli julkaistaan rinnakkain sekä kustantajan palvelussa että organisaation julkaisuarkistossa.
  • Avoin julkaisu lisää merkittävästi artikkelin näkyvyyttä hakukoneissa ja lisää niiden viittauksia.
  • Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikutus on potentiaalisesti suurempi, jos se on helposti ja avoimesti saatavilla päätöksentekijöille

Eläketurvakeskuksen tutkimusartikkelit Julkarissa

Lisätietoja: 
Tietoasiantuntija Kari Lindstedt, puh. 029 411 2428
Tutkimusosaston osastopäällikkö Susan Kuivalainen, puh. 029 411 2148

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.