Ajankohtaislistaus
28.9.2020
ETK:n julkaisut.

ETK:n vanhoja julkaisuja on digitoitu ja tallennettu sähköiseen julkaisuarkisto Julkariin laajasti vuoden 2020 aikana. Valtaosa ETK:n toiminnan aikana syntyneistä julkaisuista löytyy nyt Julkarista – aina 1960-luvun alusta alkaen. Kaikkiaan Julkari sisältää jo yli 1200 ETK:n julkaisua.

Julkarista on saatavilla muun muassa ETK:n kaikki tutkimusjulkaisut ja tilastolliset vuosikirjat.

Kesäkuisen Etk.fi -uudistuksen jälkeen uudet julkaisut tallennetaan vain Julkariin. Etk.fi:n Julkaisut-osiossa luetellaan uusimmat julkaisumme sarjoittain. Listauksista pääsee linkkien kautta suoraan julkaisuihin Julkarissa.

Tutkimusartikkelit avoimesti Julkarista

Julkariin tallennetaan myös ETK:n tutkijoiden tuottamat tutkimukset, jotka ovat ilmestyneet tieteellisissä lehdissä ja muualla ETK:n omien julkaisusarjojen ulkopuolella. Tieteellisissä lehdissä ilmestyneistä tutkimuksista tallennetaan Julkariin tyypillisesti tutkimuksen käsikirjoitusversio rinnakkaistallenteena.

Rinnakkaistallentaminen on yksi avoimen julkaisemisen (open access) tavoista. Avoimen julkaisemisen kautta tutkimusten tulokset saadaan mahdollisimman monen ulottuville.

Julkari tutuksi

  • Julkari on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan yhteinen avoin julkaisuarkisto.
  • Julkari löytyy verkosta osoitteesta julkari.fi.
  • Julkaisut saavat Julkarissa pysyväisosoitteet eli URN-tunnisteet ja ne siirtyvät palvelun kautta pysyvään sähköiseen säilytykseen.
  • Julkaisuiden kuvailussa käytetään Kansalliskirjaston metadatasuositusta, jotta metatietoja voidaan hyödyntää rajapintojen kautta muuallakin.
  • Julkarissa haetaan julkaisuja selaamalla tai kirjoittamalla hakusanoja hakukenttään. Monimutkaisempia hakuja varten voi käyttää hakuohjetta.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.