Ajankohtaislistaus
23.11.2021

Finna.fi on Kansalliskirjaston ylläpitämä hakupalvelu, joka kokoaa satojen kotimaisten toimijoiden aineistot yhteen paikkaan. Finnan kautta Eläketurvakeskuksen (ETK) julkaisut ovat entistä paremmin löydettävissä.

ETK:n julkaisut tallennetaan julkaisuarkisto Julkariin, jonka kautta ne ovat avoimesti kaikkien saatavilla. Julkari on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan yhteinen avoin julkaisuarkisto.

Julkarista julkaisut tuodaan automaattisesti rajapinnan kautta nyt myös Finnaan, mikä tuo niille entistä laajemman näkyvyyden

– Halusimme tuoda julkaisut Finnaan, jotta ne olisivat mahdollisimman suuren yleisön ulottuvilla. Julkaisuiden tuominen Finnaan oli helppoa ja nopeaa, sillä tekninen rajapinta oli valmiina olemassa, tietoasiantuntija Kari Lindstedt sanoo.

Julkaisuista luotettavaa ja ajankohtaista tietoa päätöksenteon tueksi

Eläketurvakeskus julkaisee tutkimuksia, raportteja, tilastoja, käsikirjoja sekä Työeläke-lehteä. Julkaisut tarjoavat luotettavaa ja ajantasaista tietoa eläketurvasta päätöksentekijöille, asiantuntijoille ja kansalaisille.

Tutkimuksia julkaistaan myös tieteellisissä lehdissä ja kokoomateoksissa. Näistä tutkimuksista tallennetaan rinnakkaistallenne julkaisuarkistoon, joten myös ne löytyvät Finnasta. Tyypillisesti rinnakkaistallenne on tutkimuksen käsikirjoitusversio. Rinnakkaistallentaminen on yksi avoimen julkaisemisen (open access) tavoista.

– Haluamme olla eturintamassa edistämässä tutkimustiedon avointa julkaisemista ja tiedon saatavuutta. Eläkeasiat koskevat kaikkia suomalaisia, ja tutkittu tieto on tärkeää niin päätöksentekijöille, suurelle yleisölle, asiantuntijoille kuin mediallekin, tutkimusosaston osastopäällikkö Susan Kuivalainen toteaa.

Julkaisuarkiston kautta on mahdollista tutustua myös eläketurvan historiaan, sillä vuonna 2020 vanhoja julkaisuja digitoitiin. Valtaosa ETK:n toiminnan aikana syntyneistä julkaisuista onkin nyt digitaalisesti ja avoimesti saatavilla.

Aiheesta lisää:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.