Blogilistaus

Aikeet lykätä tai varhentaa eläkkeelle siirtymistä pyörivät epäilemättä monen eläkeikää lähestyvän mielessä. Vaikka eläkeuudistuksen myötä eläkeikä nousee ikäluokittain, on vanhuuseläkkeelle siirtymisen ajankohdassa joustavuutta.

Tilastojen avulla voidaan tarkastella, milloin kansalaiset ovat siirtyneet eläkkeelle, mutta tulevasta saadaan tietoa vain kyselemällä kansalaisilta heidän arviotaan eläkkeelle siirtymisen ajankohdasta. Eläketurvakeskuksen uudesta kyselytutkimuksesta selviää, että suosituin vaihtoehto on siirtyä eläkkeelle täsmälleen omassa eläkeiässä.

Yli puolet kansalaisista arvioi aloittavansa eläkkeen täsmälleen täyttäessään eläkeiän.

Ennen eläkeuudistuksen voimaantuloa tehtyyn kyselyyn vastasi 2 179 eläkeikää lähestyvää suomalaista. Yli puolet heistä arvioi aloittavansa eläkkeen täsmälleen täyttäessään eläkeiän. Joka kuudes arvioi siirtyvänsä kokoaikaiselle vanhuuseläkkeelle ennen eläkeikäänsä. Eläkkeelle siirtymisen lykkäämistä yli oman vanhuuseläkeiän harkitsee reilu neljännes.

Arvioi jäävänsä kokoaikaiselle vanhuuseläkkeelle

Jos henkilö arvioi siirtyvänsä eläkkeelle ennen omaa eläkeikäänsä, hänen voidaan tulkita harkitsevan eläkkeelle siirtymisen varhentamista. Vastaavasti, oman eläkeiän jälkeen eläkkeelle siirtymistä suunnittelevien voidaan nähdä aikovan lykätä eläkkeelle siirtymistä. Varhentamisen ja lykkäämisen yleisyyden jälkeen seuraavaksi nousee kysymys siitä, kuinka paljon aiemmin tai myöhemmin eläkkeelle aiotaan siirtyä.

Miehet suunnittelevat pidempiä lykkäyksiä ja varhennuksia.

Varhentamista harkitsevien vastaajien kohdalla erotus oman eläkeiän ja eläkkeellesiirtymisarvion välillä oli keskimäärin lähes kaksi vuotta. Miesten ja naisten vastaukset erosivat toisistaan. Myös ikäluokkien välillä oli eroa.

Naiset suunnittelevat paitsi lyhyempiä varhennuksia, myös lyhyempiä lykkäyksiä kuin miehet. Toisin sanoen, naiset arvioivat siirtyvänsä eläkkeelle lähempänä omaa eläkeikää kuin miehet. Keskimäärin varhennusta harkitsevat miehet arvioivat aloittavansa vanhuuseläkkeen 2,2 vuotta ennen eläkeikäänsä. Lykkäysaikeissa olevat miehet puolestaan arvioivat siirtyvänsä eläkkeelle keskimäärin 1,8 vuotta oman eläkeiän jälkeen. Naisten kohdalla keskimääräinen varhennus- ja lykkäysaika olivat noin puoli vuotta vähemmän kuin miehillä.

Kyselytutkimukseen osallistuneet olivat kyselyhetkellä 54–62-vuotiaita. Pienehköstä ikähaarukasta huolimatta ikäluokkien välillä oli eroa varhennus- ja lykkäysaikeissa. Nuoremmat vastaajat harkitsivat pidempiä varhennuksia kuin lähempänä eläkeikää olevat. 54–56-vuotiaiden varhentamista harkitsevien kohdalla arvio vanhuuseläkkeen aloitusiästä oli yli kaksi ja puoli vuotta ennen omaa eläkeikää, kun lähimpänä eläkeikää olevat arvioivat varhentavansa eläkkeelle siirtymistä keskimäärin noin vuoden. Arviot lykkäyksen pituudesta puolestaan olivat pisimpiä nuorempien ja aivan eläkeiän kynnyksellä olevien vastaajien kohdalla, molemmilla lähes kaksi vuotta.

Varhennus keskimäärin
Lykkäys keskimäärin

Eläkeikä nousee eläkeuudistuksen myötä, mutta siihen sisältyy mahdollisuus ottaa eläkettä varhennettuna tai aloittaa vasta myöhemmin. Vaikka miehet ja naiset suunnittelevat varhennusta ja lykkäystä suurin piirtein yhtä usein, miehet suunnittelevat pidempiä lykkäyksiä ja varhennuksia.

Tuloksista näkyy myös se, että lähimpänä – vain muutaman vuoden päässä – eläkeikää olevat vastaajat harkitsivat pidempiä lykkäyksiä kuin vain hieman vanhemmat vastaajat. Kun eläkkeelle siirtyminen on käsillä, työssä jatkaminen saattaakin tuntua paremmalta ajatukselta kuin aiemmin arvioi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.