Eläketurvan tutkimus

Eläketurvakeskuksen tutkimustoiminnan tavoitteena on tuottaa korkeatasoista ja laajasti hyödynnettyä asiantuntijatietoa eläketurvan arviointiin ja kehittämiseen. Tutkimustoiminta sisältää päätöksentekoa palvelevia hankkeita ja pitkäjänteistä tutkimusotetta vaativia hankkeita.

Tutkimus perustuu monipuolisiin rekisteritietoihin ja erilaisiin kyselyaineistoihin. Uuden tiedon tuottamisessa hyödynnetään myös mallinnusta ja muita tietolähteitä, kuten asiakirjoja ja tietoa muiden maiden eläkejärjestelmistä.

Tutkimusohjelma 2015–2019

Tutkimuksen painoalueita ovat:

  • eläketurvan riittävyys
  • eläkejärjestelmän taloudellinen kestävyys
  • työurat ja niiden kehitys
  • eläkkeelle siirtyminen.

Tutkimustoiminnan lähtökohdat

Tutkimustoiminta on Eläketurvakeskuksen lakisääteinen tehtävä. Tutkimuksen mahdollistavien aineistojen hallinta ja eläketurvan käytännön osaaminen luovat vahvan pohjan tutkimustiedon tuottamiselle.

Eläketurvakeskuksessa tehdään riippumatonta sosiaali- ja taloustieteellistä tutkimusta, joka on luonteeltaan konkreettista ja empiiristä.

Eläketurvakeskus on sitoutunut noudattamaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan antamia hyvän tieteellisen käytännön ohjeita.

Tutkimustiedon hyödyntäminen

Tutkimus tarjoaa tietoa tieteelliseen toimintaan ja päätöksenteon tueksi sekä aineksia eläkepoliittiseen keskusteluun. Tutkimuksen toiminta-ajatukseen kuuluu:

  • oma tutkimustoiminta
  • aktiivinen tutkimusyhteistyö
  • tutkimustiedon välittäminen
  • asiantuntijana toimiminen erilaisissa päätöksentekoa tukevissa elimissä, yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä kotimaisissa  ja kansainvälisissä tutkimus- ja asiantuntijaverkostoissa.

Lue lisää: