Blogilistaus
30.11.2022 Mikko Kautto

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on saanut käsiteltyä hallituksen esityksen yrittäjien eläkelakiin (YEL) tehtävistä täsmennyksistä. Lakiesitys nostatti loppukesästä erityisesti pienyrittäjien keskuudessa huolta ja kritiikkiä.

Monien yrittäjien pelkona oli, että yrittäjien vaikutusvalta työtulon määrittämisessä pienenisi ja että matalaksi vahvistettuja työtuloja lähdettäisiin nostamaan liian yksioikoisesti ja ankarasti. Olen elokuussa taustoittanut lakiesitystä ja sen valmistelua, lopussa linkki aiempaan blogiini.

Valiokunnan kantaa lakiesitykseen on odoteltu koko syksyn, ja tiedossa on ollut, että lakiesitystä on arvioitu erityisesti yrittäjien esittämät huolet mielessä. Valiokunnan mietintö on nyt valmistunut. Miten siinä arvioitiin uudistamisen tarpeellisuutta ja mitä valiokunta näki aiheelliseksi muuttaa?

Valiokunta näki mietinnössään uudistuksen tarpeellisena. Sen mielestä ehdotetut muutokset vähentävät alivakuuttamisesta seuraavia ongelmia ja parantavat yrittäjien työeläketurvan lisäksi myös yrittäjien muuta sosiaaliturvaa. Lisäksi esitys yhdenmukaistaa lain toimeenpanoa ja lisää yrittäjien yhdenvertaista kohtelua.

YEL:iin ehdotetut täsmennykset vähentävät valiokunnan mielestä nykytilan jatkumiseen liittyviä ongelmia. Korjausta vaativia ongelmia ovat heikoksi jäävä sosiaaliturva, verorahoitteisen osuuden kasvu, kilpailuun liittyvät vääristymät ja sen vaikutukset työmarkkinoihin.

Valiokunnan muutokset: työtulosta kokonaisarvio ja korotuksien yläraja alemmas

Valiokunta katsoi, että työtuloa koskevan säännöksen sanamuodosta ei käynyt tarpeeksi selkeästi ilmi, että yrittäjän toimialan mediaanipalkan lisäksi huomioidaan muitakin tekijöitä. Valiokunnan täydennysehdotus on, että säännökseen lisätään virke, joka ohjaa eläkelaitosta kokonaisarvion tekemiseen. Lisäksi eri virkkeissä kuvatut huomioon otettavat tekijät yhdistettäisiin samaan virkkeeseen.

Valiokunta piti myös tarpeellisena tarkistamisesta seuraavien mahdollisten työtulomuutosten kohtuullistamisen ja jaksottamisen pidemmälle aikavälille. Hallituksen esityksessä olleen voimaantulosäännöksen mukaan eläkelaitos olisi voinut nostaa liian matalaksi todettua yrittäjän vuosityötuloa tarkistuksen yhteydessä korkeintaan 8 000 eurolla tai 20 prosenttia riippuen siitä, kumpi tarkoittaisi suurempaa muutosta työtuloon.

Valiokunta jakoi tarkistamisen soveltamisen kahteen tarkistuspisteeseen niin, että työtulon korotukset voisivat olla enintään 4 000 euroa kerrallaan. Tarkistuksen tarpeessa olevat YEL-työtulot nousevat siten viipeellä hallituksen esitykseen verrattuna.

Valiokunnan lausumassa ehdotetaan vielä, että eduskunta edellyttäisi, että valtioneuvosto selvittää yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvajärjestelmän laajemmat muutostarpeet ja että järjestelmän kehittämistä jatketaan.

YEL uudistuu, vihdoin

Valiokunnan mietinnön jälkeen on vuorossa eduskunnan käsittely. Kun hallituspuolueilla on yhteinen esitys, jonka tavoitteille on laaja tuki ja jota on vielä valiokunnassa tarkistettu, voi ajatella että eduskuntakin sen hyväksyisi.

Vaikka valiokuntakäsittely vei oman aikansa, laki olisi edelleen tulossa voimaan heti vuoden 2023 alusta. Näyttää siis siltä, että YEL täsmentyy vuosien keskustelujen, valmistelun ja yhteensovittamisen tuloksena. Niin demokratiassa kuuluukin. Lakimuutoksen vaikutukset jakautuvat pidemmälle aikavälille mutta niiden suunta säilyy tavoiteltuna. Lopputulosta voi pitää hyvänä.

Lisätietoa:
Mikko Kauton blogi: YEL on aika päivittää – Eläketurvakeskus (etk.fi)
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö: StVM 32/2022 vp (eduskunta.fi)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.