Työkokemus

  • Toimitusjohtaja, Eläketurvakeskus, 2019-
  • Johtaja, Eläketurvakeskus, 2013-2019
  • Osastopäällikkö, Eläketurvakeskus, 2007-2013
  • Johtaja, Stakes, 2006-2007
  • Tutkimuspäällikkö, Stakes, 2005
  • Projektipäällikko, valtioneuvoston kanslia, 2004
  • Erikoistutkija, Stakes, 2002-2004
  • Talousneuvoston sihteeristö, 2001
  • Tutkija, Stakes, 2000-2001

Työkokemus, sivutoimet

  • Helsingin yliopisto, dosentti 2004-

Julkaisuja