Työkokemus

  • Toimitusjohtaja, Eläketurvakeskus, 2019–
  • Johtaja, Eläketurvakeskus, 2013–2019
  • Osastopäällikkö, Eläketurvakeskus, 2007–2013
  • Johtaja, Stakes, 2006–2007
  • Tutkimuspäällikkö, Stakes, 2005
  • Projektipäällikko, valtioneuvoston kanslia, 2004
  • Erikoistutkija, Stakes, 2002–2004
  • Talousneuvoston sihteeristö, 2001
  • Tutkija, Stakes, 2000–2001

Työkokemus, sivutoimet

  • Helsingin yliopisto, dosentti 2004–

Julkaisuja

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.