Blogilistaus
26.2.2020 Janne Salonen

Vuoden 2019 loppuun mennessä kaikkiaan 224 000 yrittäjää on jäänyt työeläkkeelle. Noin kahdella viidestä näistä eläkeaika on jo päättynytkin. Työkyvyttömyys päättää joka kymmenennen yrittäjän työuran.

Yrittäjien piirissä työkyky on koetuksella, erityisesti kuluttavaa fyysistä työtä tekevien perinteisillä ammatinharjoittajilla mutta yhä enemmän myös henkisen työn tekijöillä. Yrittäjien työkyvyttömyys yleisempää kuin palkansaajilla. 12 prosentilla kaikista YEL-eläkkeelle siirtyneistä työura on päättynyt työkyvyn menetykseen. YEL-vakuutuksen työkyvyttömyyseläke on vastaus työkyvyttömyyden riskiin, joka uhkaa jokaista yrittäjää.

Yrittäjän eläkeaika keskimäärin 19 vuotta

Vuosina 1905–1925 syntyneiden eläkeaika on muutamaa pitkäikäistä poikkeusta lukuun ottamatta jo päättynyt. Eläkejärjestelmä oli toisenlainen kyseisten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle. Oli mahdollisuus lukuisiin varhaiseläkkeisiin, mutta käytännössä nämä yrittäjät jäivät eläkkeelle vanhuuseläkeiässä eli 65-vuotiaana. Elinajan pidentyminen venyttää eläkeaikaa, silti näiden ikäluokkien eläkeaika kaikkiaan pysyi yllättävän muuttumattomana: se oli keskimäärin 19 vuotta, josta vanhuuseläkeaikaa 18 vuotta.

Nuoremmilla ikäluokilla tilanne on toinen, sillä elinajan kasvu on kiihtynyt. Huolimatta joustavasta vanhuuseläkeiästä olisi yllätys, jos eläkeaika pysyisi ennallaan. Se on pitenemässä.

Yrittäjäeläke jäänyt pieneksi

YEL tuli voimaan vuoden 1970 alusta, joten eläketurvan karttuminen vanhoilla ikäluokilla jäi vajaaksi, vaikka karttumissäännöt, kuten loppupalkkaperiaate, olivat pitkään edulliset. Silti ei ole yllätys, että YEL-eläke jäi pieneksi. Nuorempien ikäluokkien tilanne ei ole oleellisesti parempi, vaikka työeläketurvan kattavuus on parantunut. Syynä on se, ettei YEL-vakuutusta pidetä ajan tasalla.

Yrittäjän lakisääteisen eläketurvan kokonaisuus näyttää valoisammalta, jos työuralla on yhdistänyt perinteistä palkkatyötä ja yrittäjyyttä. Vuonna 2018 vanhuuseläkkeelle jääneiden YEL-yrittäjien kokonaiseläke – mukaan lukien Kelan eläkkeet – oli 1 600 euroa. Niiden, jotka olivat tehneet käytännössä yksinomaan yrittäjäuran, eläke oli ainoastaan 1 200 euroa. Maksujen perusteella ansaitulla eläkkeellä tulisi tulla toimeen koko eläkeaika.

Pieni YEL-työtulo voi tuoda vaikeuksia

Edellä mainitut luvut herättävät ajatuksia. Tiedämme, että aivan liian moni yrittäjä maksaa liian pientä YEL-maksua esimerkiksi suhteessa yritystoiminnan todellisiin tuloihin. Tiedämme myös, että monella yrittäjällä on vaikeuksia pärjätä laskujensa kanssa ja että pienin mahdollinen YEL-vakuutusmaksu on houkutteleva ja monen yrittäjän jopa suosittelema vaihtoehto. Tällä kaikella on kuitenkin kääntöpuolensa: vajaa vakuutusturva työkyvyttömyyden, leskeyden ja vanhuuden varalta.

Ei kannata myöskään unohtaa sitä, että YEL-työtulo vaikuttaa suoraan lukuisiin perusturvan etuuksiin, joita Kela maksaa eri elämäntilanteissa, sekä ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Työtulovalintojen lopputuloksen näemme jo, ja moni yrittäjä kamppailee näiden riskien kanssa. Pitkä vanhuusaika ei ole harvinaisuus, joten jollakin tavalla keskimäärin 18 vuoden eläkeajan toimeentuloon pitäisi varautua.

Yrittäjien piirissä on runsaasti työkyvyn kanssa kamppailevia mutta myös niitä, jotka aikovat jatkaa töitä yli vanhuuseläkeiän. Tämä on hyväkuntoisille yksi tilapäinen keino rahoittaa toimeentuloa työuran ehtoossa.

Miten eläkeaika olisi järkevää rahoittaa?

Moni työikäinen yrittäjä ilmoittaa varautuvansa vanhuuteen omin toimin, säästämällä, sijoittamalla ja investoimalla yritykseensä. Onko omatoimisuus tässä asiassa hyvä strategia? Harva säästö- tai henkivakuutustuote takaa toimeentulon elämän loppuun asti, ne ovat käytännössä määräaikaisia ja eivät siis kata koko elinaikaa. Ja miten kalliita tällaiset järjestelyt lopulta ovat? Voidaan myös kysyä, mitkä ovat konkreettiset toimintamahdollisuudet vaikkapa realisoida kiinteää omaisuutta vanhuksena?

Ajantasainen ja riittävä YEL-vakuutus häivyttää huolen vanhuudenajan toimeentulosta ja työkyvyn menettämisen mahdollisuudesta. Osa yrittäjistä on ymmärtänyt YEL:n edut ajoissa, ja saa nauttia hyvästä eläketurvasta sekä vanhuudesta.

Kommentit (1)

  1. Yel on suhteettoman kallis, eikä sen pitäisi olla sidottu perusturvaan. Nykytilanne on yrittäjää syrjivä. Perusturva on paljon kalliimpaa kuin palkansaajien. Tiedät tämän itsekin, mutta sen lauluja laulaa kenen leipää syö.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.