Tutkimusaiheet

  • Yrittäjien eläketurva
  • Nuorten työurariskit
  • Mikrosimulointi

Esittely

Tutkimuksissani painottuvat sosiaalivakuutettuihin liittyvät kysymykset. Keskeiset tutkimusaiheeni liittyvät nuoriin, yrittäjiin sekä tilastollisiin menetelmiin. Eri väestöryhmien toimeentuloa ja työuria tarkastelen rekisteriaineistoilla. Teen tutkimusyhteistyötä yliopistojen kanssa eri hankkeissa. Olen osa tiimiä, jossa kehitetään simulointimenetelmiä (ELSI-malli). Osallistun asiantuntijana eläkejärjestelmän kehittämiseen. Ylläpidän tutkimusrekisteriä, joka on monen tutkimuksen perusta.

Käynnissä olevat hankkeet

(tulossa)

Tarkemmat hankekuvaukset löytyvät sivulta Käynnissä olevia tutkimushankkeita.

Julkaisuja