Blogilistaus

Osittainen vanhuuseläke on uusi eläkemuoto, joka on ollut voimassa vuodesta 2017. Eläke-etuus on osoittautunut suosituksi, erityisesti miehet ottavat eläkettä aktiivisesti. Korona ei juurikaan ole näkynyt osittaisen eläkkeen ottamisessa. Mikä tätä selittää?

Osittaisen vanhuuseläkkeen voi aloittaa nykyisin aikaisintaan 61-vuotiaana, ja osittaisena eläkkeenä voi ottaa maksuun työuran aikana kertyneestä eläkkeestä joko neljänneksen tai puolet. Mikäli osittaisen vanhuuseläkkeen aloittaa ennen vanhuuseläkeikää, osittaisena otettuun eläkkeeseen tehdään varhennusvähennys, joka pienentää tätä eläkkeen osaa pysyvästi.

Ainoastaan muun työeläkkeen saaminen estää osittaisen vanhuuseläkkeen saamisen, muita ehtoja eläkkeelle ei ole.

Joka vuosi yli 10 000 suomalaista ottaa oven ennakkoon

Tammikuun alussa julkaistussa tutkimuksessa luotiin ensimmäinen kokonaiskuva osittaisen vanhuuseläkkeen ottajista vuosina 2017-2020. Tulosten mukaan osittaisen vanhuuseläkkeen ottaminen on ollut hyvin vakaata vuodesta toiseen. Joka vuosi yli 10 000 suomalaista ottaa osittaisen eläkkeen maksuun ennen vanhuuseläkeikää.

Osittaisen vanhuuseläkkeen ottaminen näyttää olevan hyvin systemaattista. Neljäsosa kuhunkin ikäluokkaan kuuluvasta miehestä ottaa osittaisen eläkkeen ennen vanhuuseläkeikää, naisista vajaa viidesosa. Osittainen vanhuuseläke on siis hyvin suosittu eläkemuoto.

Miehet, yrittäjät ja työttömät miehet valitsevat eläkkeen muita herkemmin

Osittaisen vanhuuseläkkeen ottajien joukko on pysynyt hyvin samankaltaisena vuodesta toiseen. Osittainen eläke aloitetaan yleisimmin 61-vuotiaana eli heti kun mahdollista. Miehet, yrittäjämiehet ja -naiset ja työttömät miehet ottavat osittaisen vanhuuseläkkeen muita herkemmin. Sekä eläkkeen ottaneilla miehillä että naisilla on takanaan muita pidempi työura.

61-vuotiaista miehistä osittaisen eläkkeen ottaa vuosittain noin 13 prosenttia, naisilla vastaava osuus on alle yhdeksän prosenttia (kuvio). 61-vuotiaista yrittäjämiehistä osittaisen eläkkeen ottaa vuosittain liki 15 prosenttia, yrittäjänaisista kymmenisen prosenttia. Työttömistä miehistä eläkkeen ottaa 61-vuotiaana noin 15 prosenttia, työttömistä naisista vain kahdeksan prosenttia. Eläkkeen ottaneilla miehillä työuraa on kertynyt keskimäärin 37 vuotta, naisilla noin vuosi vähemmän.

Osittaisen vanhuuseläkkeen ottajien osuus tietyissä ryhmissä vuonna 2020 -kuvion tiedot Excel-taulukossa (xls)

Miksi osittainen vanhuuseläke?

Osittainen vanhuuseläke on suosittu luultavasti sen ottamisen helppouden vuoksi. Periaatteessa kuka tahansa 61 vuotta täyttänyt, jolle on kertynyt työeläkettä, voi ottaa osittaisen eläkkeen. Eläkkeen helppoutta lisää se, että sen käyttöön ei liity mitään byrokratiaa. Joustavuutensa vuoksi osittainen vanhuuseläke sopii monenlaisiin elämäntilanteisiin.

Miesten aktiivisempi osittaisen vanhuuseläkkeen ottaminen voi osittain liittyä epävarmuuteen tulevasta eliniästä. Mitä lyhemmäksi arvelee elinaikansa, sitä kannattavampaa on aloittaa nostamaan eläkettä niin aikaisin kuin mahdollista (ks. aiempi blogini). Tiedetään, että miehet tyypillisesti elävät naisia lyhempään.

Työttömillä eläkkeen ottamisen taustalla lienee halu parantaa taloudellista tilannetta. Pitkä työura eläkkeen ottamisen taustalla puolestaan heijastanee suurempaa karttunutta eläkettä, ja näin ollen suurempaa osittaista eläkettä.

Yrittäjillä tulot voivat vaihdella paljonkin, joten voi olla, että eläkkeen avulla haetaan vakautta ja varmuutta toimeentuloon. Yrittäjillä on myös jossain määrin epäluottamusta eläkejärjestelmää kohtaan, joten on myös mahdollista, että osa yrittäjistä haluaa mieluummin säästää tai sijoittaa eläkkeen itse.

Korona ei vaikuta eläkkeen suosioon

Olisi kenties voinut odottaa, että korona kääntäisi osittaisen vanhuuseläkkeen ottajien määrän nousuun. Koronavuonna 2020 osittaisen eläkkeen ottajien määrä kasvoi kuitenkin vain hivenen. Myös vuonna 2021 eläkettä on ennakkotietojen mukaan otettu samaan malliin kuin edellisenäkin vuonna.

Syy, miksi korona ei ole näkynyt eläkkeen ottamisessa voi olla se, että eläkkeen ottajat ovat jo täyttäneet 61 vuotta, ja tämän ikäisillä korona-aika ei juurikaan ole näkynyt esimerkiksi työttömyydessä.

Vuonna 2025 osittaisen vanhuuseläkkeen ottamiseen on tulossa aukko, sillä ikäraja nousee 62 vuoteen ja yksikään ikäluokka ei tänä vuonna saavuta osittaisen vanhuuseläkkeen alaikärajaa. Voikin olla, että vuonna 2026 osittaisen vanhuuseläkkeen suosio ottaa jättiloikan.

Lähteet

Nivalainen, S., Riekhoff, A-J., Tenhunen, S. & Salonen, J. (2021). Partial old-age pension – A picture of claimants in 2017-2020. Finnish Centre for Pensions, Studies 06/2021.

Nivalainen, S. (2021) Lyhempää elinikää odottavat nostavat osittaista vanhuuseläkettä aktiivisemmin – aktuaarinen neutraalius voi horjua. Etk.fi blogi 16.8.2021.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.