Uudet eläkelajit

62-vuotiaita eniten ovella

Vuoden 2018 lopussa osittaista vanhuuseläkettä sai 18 700 henkilöä. Eläkkeensaajista enemmistö, 10 800 oli miehiä. Ovea saaneiden määrä oli suurin 62-vuotiaiden (vuonna 1956 syntyneiden) ikäluokassa. Heistä eläkettä sai kaikkiaan 8 200.

Lähes 90 prosenttia osittaisen vanhuuseläkkeen saajista on valinnut eläkkeensä 50 prosentin tasoisena. Nämä eläkkeet olivat suuruudeltaan keskimäärin 790 €/kk (mediaani 710 €/kk). 25 prosentin eläkkeen on valinnut 2 300 henkilöä. Heidän eläkkeensä oli keskimäärin 420 €/kk (mediaani 380 €/kk).

Eläkkeiden suuruusjakauma on vahvasti vino sekä sukupuolen että iän suhteen. Miesten 50 prosentin tasoinen eläke oli keskimäärin 880 €/kk, kun naisten eläke oli 660 €/kk. Osittainen vanhuuseläke oli myös sitä suurempi, mitä vanhempi eläkkeensaaja oli. 63–68-vuotiaiden miesten ja 65–68-vuotiaiden naisten ikäluokissa keskimääräinen 50 prosentin eläke ylitti 900 euroa kuukaudessa.

Lue lisää:

Uusin julkaisu:

Työuraeläke myönnetty 27 henkilölle

Vuoden 2017 työeläkeuudistuksessa tuli voimaan uusi eläkelaji, työuraeläke. Sen voi saada vuonna 1955 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, jolla on takanaan vähintään 38 vuoden työura rasittavassa ja kuluttavassa työssä. Ensimmäiset työuraeläkkeet alkoivat vuoden 2018 keväällä.

Tilanne 31.12.2018

Ratkaisuja on tehty 76:

27 hakijalle on myönnetty työuraeläke:

  • 21 henkilön eläke alkoi vuoden 2018 aikana. Heistä yksi on nainen.
  • 6 henkilöä on saanut myönteisen ennakkopäätöksen. Eläkkeet alkavat vuonna 2019.
  • 5 eläkettä on voimassa.
  • 16 eläkettä on päättynyt.

12 hakijalle on myönnetty vanhuuseläke.

6 hakijalle on myönnetty täysi työkyvyttömyyseläke.

31 hakemusta on hylätty:

  • 16 hylkäystä: työ ei riittävän kuluttavaa ja rasittavaa
  • 13 hylkäystä: ei eläkkeeseen oikeuttavaa työskentelyä tai muu juridinen syy
  • 2 hylkäyksellä muu syy
  • Hylätyistä kahdelle on tehty myönteinen ennakkopäätös osatyökyvyttömyyseläkkeestä.


Keskimääräinen työuraeläke vuonna 2018 oli 1 978 €/kk.

Lue lisää:

Lisätietoa tilastopalvelusta:

Aiemmat julkistukset

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: JARI KANNISTO