Uudet eläkelajit ja eläkeuudistus

Joka kymmenes valitsee osittaisen vanhuuseläkkeen 61-vuotiaana

Vuoden 2019 lopussa oli voimassa 24 600 osittaista vanhuuseläkettä, joista 55 prosenttia miehillä. Lähes 90 prosenttia oli valinnut eläkkeen 50 prosentin suuruisena, jolloin se oli keskimäärin 800 €/kk ja mediaani lähes 720 €/kk. Viime vuoden lopussa 25 prosentin tasoisena eläkettä maksettiin 3 200 henkilöä. Nämä eläkkeet olivat suuruudeltaan keskimäärin 420 €/kk (mediaanieläke 370 €/kk).

Lähes joka kymmenes 61 vuotta täyttäneistä on hakenut osittaista vanhuuseläkettä. Kaksi kolmesta osittaisen vanhuuseläkkeen valinneista työskenteli yksityisellä sektorilla. Suurin osa osittaisen vanhuuseläkkeen ottaneista jatkoi työssä.

Lue lisää:

Työuraeläkkeellä 15 henkilöä vuoden 2019 lopussa

Vuoden 2017 työeläkeuudistuksessa tuli voimaan uusi eläkelaji, työuraeläke. Sen voi saada vuonna 1955 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, jolla on takanaan vähintään 38 vuoden työura rasittavassa ja kuluttavassa työssä. Ensimmäiset työuraeläkkeet alkoivat vuoden 2018 keväällä.

Työuraeläke 2018–2019

2018 2019
Hakijoita 101 111
Alkaneita eläkkeitä 21 27
 – keskieläke €/kk 1 870 2 081
Eläkkeensaajia 31.12. 5 15

Lue lisää:

Uusin julkaisu:

Lisätietoa tilastopalvelusta:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: JARI KANNISTO