Uusin ennuste 15.01.2020

 

Ennustejaksolla työllisyysasteen ennustetaan jäävän noin 73 prosentin tasolle työttömyysasteen ollessa keskimäärin 6,7 prosenttia. Ansiotasoindeksi kasvaa keskimäärin 2,7 prosenttia vuodessa, joka työllisyyden kasvun hidastuessa on likimäärin myös palkkasumman kasvunopeus. Bruttokansantuotteen volyymin kasvun arvioidaan jäävän keskimäärin alle 1,5 prosentin tason eli kasvu on ennustejaksolla huomattavasti viime vuosien vauhtia hitaampaa. Kuluttajahintaindeksillä mitatun inflaation ennustetaan olevan maltillista, selvästi alle 2 prosentin tasoa koko ennustejakson ajan.

 

Uusimman ennusteen keskeisimmät erot viime syyskuussa laadittuun edelliseen ennusteeseen nähden ilmenevät alla olevasta taulukosta.

 

 2019 2020
 15.1.2020 5.9.2019  15.1.2020 5.9.2019
Kuluttajahintaindeksi  1,0 1,3  1,2 1,4
Työeläkeindeksi
-muutos edellisestä vuodesta, % 1,5 1,5 1,2 1,4
Palkkakerroin
-muutos edellisestä vuodesta, % 1,9 1,9 2,0 2,2
Työvoimaosuus, % 66,6 66,5 66,7 66,6
Työllisysaste, % 72,5 72,4 72,7 72,7
Palkansaajien palkkasumma
-muutos edellisestä vuodesta, % 3,4 3,7 2,6 3,4
TyEL-palkkasumma
-muutos edellisestä vuodesta, % 3,3 4,0 2,6 3,5
BKT:n volyymi
-muutos edellisestä vuodesta, % 1,3 1,2 1,1 1,3

Lue lisää:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: VILLE MERILÄ