Uusin ennuste 15.01.2019

 

Työllisyyden ennustetaan kasvavan tasaisesti koko 5 vuoden ennustejakson ajan saavuttaen yli 73 prosentin tason jakson loppupuolella. Vastaavasti työttömyysasteen arvioidaan lähestyvän 7 prosentin luokkaa. Ansiotason noustessa palkansaajien palkkasumman kasvun ennustetaan olevan hyvää 3-4 prosentin vuositasoa koko ennustejakson ajan. Bruttokansantuotteen kasvun ennakoidaan hidastuvan kohti potentiaalisen tuotannon kasvuvauhtia ennustejakson edetessä. Kuluttajahintaindeksillä mitatun inflaation ennustetaan olevan maltillista hyvästä työllisyyskehityksestä huolimatta.

 

Uusimman ennusteen keskeisimmät erot viime syyskuussa laadittuun edelliseen ennusteeseen nähden ilmenevät alla olevasta taulukosta.

 

 2018 2019
 15.1.2019 7.9.2018  15.1.2019 7.9.2018
Kuluttajahintaindeksi  1,1 1,2  1,5 1,5
Työeläkeindeksi
-muutos edellisestä vuodesta, % 0,6 0,6 1,5 1,5
Palkkakerroin
-muutos edellisestä vuodesta, % 0,1 0,1 1,9 1,9
Työvoimaosuus, % 66,5 66,8 66,5 66,8
Työllisysaste, % 71,6 71,8 72,1 72,3
Palkansaajien palkkasumma
-muutos edellisestä vuodesta, % 4,1 4,1 2,9 3,3
TyEL-palkkasumma
-muutos edellisestä vuodesta, % 4,9 4,9 3,3 3,6
BKT:n volyymi
-muutos edellisestä vuodesta, % 2,5 2,9 1,9 2,0

Lue lisää:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: VILLE MERILÄ