Uusin ennuste 05.09.2019

 

Työllisyyden kasvun sekä työttömyyden vähenemisen ennustetaan hidastuvan ennustejaksolla. Työllisyysasteen ennustetaan jäävän noin 73 prosentin tasolle työttömyysasteen ollessa keskimäärin 6,6 prosenttia. Ansiotason noustessa palkansaajien palkkasumman kasvun ennustetaan olevan 3-4 prosentin vuositasoa koko ennustejakson ajan. Bruttokansantuotteen volyymin kasvun arvioidaan jäävän keskimäärin alle 1,5 prosentin tason eli kasvu on ennustejaksolla huomattavasti viime vuosien vauhtia hitaampaa. Kuluttajahintaindeksillä mitatun inflaation ennustetaan olevan maltillista, selvästi alle 2 prosentin tasoa koko ennustejakson ajan.

 

Uusimman ennusteen keskeisimmät erot viime toukokuussa laadittuun edelliseen ennusteeseen nähden ilmenevät alla olevasta taulukosta.

 

 2019 2020
 5.9.2019 15.5.2019  5.9.2019 15.5.2019
Kuluttajahintaindeksi  1,3 1,5  1,4 1,6
Työeläkeindeksi
-muutos edellisestä vuodesta, % 1,5 1,5 1,4 1,7
Palkkakerroin
-muutos edellisestä vuodesta, % 1,9 1,9 2,2 2,3
Työvoimaosuus, % 66,5 66,5 66,6 66,6
Työllisysaste, % 72,4 72,4 72,7 72,6
Palkansaajien palkkasumma
-muutos edellisestä vuodesta, % 3,7 3,6 3,4 3,2
TyEL-palkkasumma
-muutos edellisestä vuodesta, % 4,0 3,9 3,5 3,3
BKT:n volyymi
-muutos edellisestä vuodesta, % 1,2 1,8 1,3 1,5

Lue lisää:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: VILLE MERILÄ