Uusin ennuste 15.05.2019

Työllisyyden ennustetaan kasvavan ennustejakson alkupuolella, joskin viime vuosia hitaammin. Työllisyysaste on ennustejakson aikana 73 prosentin tasolla työttömyysasteen ollessa keskimäärin 6,8 prosenttia. Ansiotason noustessa palkansaajien palkkasumman kasvun ennustetaan olevan hyvää 3-4 prosentin vuositasoa koko ennustejakson ajan. Bruttokansantuotteen kasvun ennakoidaan hidastuvan kohti potentiaalisen tuotannon kasvuvauhtia ennustejakson edetessä. Kuluttajahintaindeksillä mitatun inflaation ennustetaan olevan maltillista, selvästi alle 2 prosentin tasoa koko ennustejakson ajan.

 

Uusimman ennusteen keskeisimmät erot viime tammikuussa laadittuun edelliseen ennusteeseen nähden ilmenevät alla olevasta taulukosta.

 

 2019 2020
 15.5.2019 15.1.2019  15.5.2019 15.1.2019
Kuluttajahintaindeksi  1,5 1,5  1,6 1,6
Työeläkeindeksi
-muutos edellisestä vuodesta, % 1,5 1,5 1,7 1,6
Palkkakerroin
-muutos edellisestä vuodesta, % 1,9 1,9 2,3 2,2
Työvoimaosuus, % 66,5 66,5 66,6 66,9
Työllisysaste, % 72,4 72,1 72,6 72,6
Palkansaajien palkkasumma
-muutos edellisestä vuodesta, % 3,6 2,9 3,2 3,0
TyEL-palkkasumma
-muutos edellisestä vuodesta, % 3,9 3,3 3,3 3,1
BKT:n volyymi
-muutos edellisestä vuodesta, % 1,8 1,9 1,5 1,7

Lue lisää:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: VILLE MERILÄ