Uusin ennuste 07.09.2018

Talouden kasvun sekä työllisyyden lisääntymisen ennustetaan olevan vahvaa vuonna 2018. Bruttokansantuotteen volyymin arvioidaan kasvavan 2,9% ja työllisyysasteen ennustetaan olevan 71,8% kuluvana vuonna. Nopea työllisten lukumäärän kasvu yhdistettynä ansiotason nousuun ennustavat voimakasta 4,1% kasvua palkansaajien palkkasummaan.

Vuodelle 2019 BKT:n volyymin arvioidaan kasvavan 2,0% ja työllisyysasteeksi ennustetaan 72,3%. Palkkasumma kasvanee vuotta 2018 hitaammin vaikka ansiotason ennustetaankin nousevan ensi vuonna 2,3%.

Ennustehorisontin loppua kohden talouden kasvun ennustetaan hiipuvan tämän ja ensi vuoden lukemista. Inflaatio (kuluttajahintaindeksin vuosimuutoksella mitattuna) on maltillista koko ennustejaksolla.

 

Uusimman ennusteen keskeisimmät erot viime toukokuussa laadittuun edelliseen ennusteeseen nähden ilmenevät alla olevasta taulukosta.

 

 2018 2019
 7.9.2018 15.5.2018  7.9.2018 15.5.2018
Kuluttajahintaindeksi
-muutos edellisestä vuodesta, % 1,2 1,2 1,5 1,5
Työeläkeindeksi
-muutos edellisestä vuodesta, % 0,6 0,6 1,5 1,3
Palkkakerroin
-muutos edellisestä vuodesta, % 0,1 0,1 1,9 1,9
Työvoimaosuus, % 66,8 66,3 66,8 66,6
Työllisysaste, % 71,8 70,7 72,3 71,5
Palkansaajien palkkasumma
-muutos edellisestä vuodesta, % 4,1 3,7 3,3 3,3
TyEL-palkkasumma
-muutos edellisestä vuodesta, % 4,9 4,3 3,6 3,6
BKT:n volyymi
-muutos edellisestä vuodesta, % 2,9 2,7 2,0 2,3

Lue lisää:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: VILLE MERILÄ