Uusin ennuste 15.01.2018

Talouden kasvu on ollut ripeää ja laaja-alaista vuonna 2017. Suurimpana tekijänä tähän kehitykseen on ollut viennin voimakas lisääntyminen sekä osittain kotimaisen kysynnän pysyminen vahvana. Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvaneen noin 3 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna, mutta kasvun ennakoidaan hidastuvan ennustejakson edetessä.

Työttömyys on pysynyt vuonna 2017 verrattain korkealla tasolla talouden nopeaan kasvuun nähden. Suotuisat talouden näkymät sekä viimeaikaiset työvoimapoliittiset uudistukset antavat kuitenkin hyvät edellytykset työttömyysasteen positiiviselle kehitykselle. Ennustejakson loppua kohden työttömyysprosentin arvioidaan lähestyvän talouden nykyisen luonnollisen työttömyyden tasoa.

Vuoden 2017 kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli 0,7 prosenttia. Inflaation oletetaan kuitenkin kiihtyvän tulevina vuosina lähinnä palveluiden hintojen (osittain työvoimakustannusten kasvusta johtuen) sekä raaka-aineiden kuten öljyn kallistumisen myötä. Kehitys on kuitenkin maltillista ja tulevinakin vuosina inflaatio jäänee alle EKP:n tavoitetason.

Yksityisen sektorin vetämänä palkansaajien palkkasumman arvioidaan kasvavan edellisvuosia enemmän. Julkisen sektorin palkkasumma pieneni vuodesta 2016, johon myötävaikutti muun muassa lomarahojen leikkaus.

Uusimman ennusteen keskeisimmät erot viime vuoden syyskuussa laadittuun edelliseen ennusteeseen nähden ilmenevät alla olevasta taulukosta.

 

 2018 2019
 15.1.2018 5.9.2017  15.1.2018 5.9.2017
Kuluttajahintaindeksi
-muutos edellisestä vuodesta, % 1,2 1,3 1,5 1,4
Työeläkeindeksi
-muutos edellisestä vuodesta, % 0,6 0,7 1,4 1,4
Palkkakerroin
-muutos edellisestä vuodesta, % 0,1 0,5 1,9 1,4
Työvoimaosuus, % 65,7 65,5 65,7 65,5
Työllisysaste, % 70,0 69,8 70,3 70,1
Palkansaajien palkkasumma
-muutos edellisestä vuodesta, % 2,4 1,6 2,6 2,2
TyEL-palkkasumma
-muutos edellisestä vuodesta, % 2,5 1,7 2,6 2,3
BKT:n volyymi
-muutos edellisestä vuodesta, % 2,3 1,7 1,8 1,4

Oikopolut:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: VILLE MERILÄ