Laskelmien oletukset

Laskelman lähtötilannetta kuvaavat eläkelaki-, ikä- ja sukupuolikohtaiset tiedot saadaan Eläketurvakeskuksen eläkerekisteristä sekä työeläkejärjestelmän yhteisestä ansaintarekisteristä, Kansaneläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen yhteistilastosta sekä Kevasta. Näiden tietojen pohjalta laskelma etenee seuraten annettuja oletuksia. Keskeisimmät oletukset koskevat:

  1. väestön kehitystä,
  2. työllisyyttä,
  3. eläkkeiden alkavuuksia,
  4. ansiotason kasvua,
  5. eäkevarojen tuottoa ja
  6. inflaatiota.

Laskelman väestöennuste on Tilastokeskuksen vuoden 2015 väestöennusteen mukainen. Tilastokeskuksen väestöennuste päättyy vuoteen 2065. Tämän vuoksi ennustetta on jatkettu ETK:ssa vuosille 2066–2085.

Oletukset työllisyydestä sekä ansiotason ja inflaation kehityksestä lähivuosille seuraavat syyskuussa 2016 laadittua suhdanne-ennustetta. Lähivuosien jälkeen reaalinen ansiotason kasvuvauhti on 1,5 prosenttia ja inflaatio 1,7 prosenttia vuodessa. Työllisyysaste asettuu runsaaseen 72 prosenttiin.

Tiivistelmä pitkän aikavälin laskelman 2016 oletuksista

2015  2025  2085
VÄESTÖ
Kokonaishedelmällisyys 1,7 1,7 1,7
Nettosiirtolaisuus (tuhansia) 14,0 17,0 17,0
Elinanajan odote, 63 vuotiaat (vuotta) 21,7 23,2 28,7
Vanhushuoltosuhde (%)*    32,4 40,3 56,4
KANSANTALOUS 
Työllisyysaste (%) 68,1 71,4 72,2
Ansiotason reaalikasvu (%) 1,6 1,5 1,5
Eläkevarojen reaalituotto (%) 5,2 3,0 3,5
*65 vuotta täyttäneeet/15-64-vuotiaat

Vuoteen 2025 mennessä eläkkeellesiirtymisiän odotteen oletetaan nousevan 62,7 vuoteen. Eläkeikien nousu ei nosta todellista eläkkeellesiirtymisikää täysimääräisesti, vaan vanhimmissa ikäluokissa myös työkyvyttömyys ja työttömyys lisääntyvät.

Ikäluokkakohtaiset työkyvyttömyyseläkealkavuudet alenevat. Tämä arvio perustuu havaittuun trendiin. Syitä kehitykselle ovat luultavasti väestön terveyden paraneminen, koulutustason nousu ja työtehtävien muutos.

Eläkevarojen tuotto-oletus on reaalisesti 3,0 % vuodessa vuoteen 2026 asti, jonka jälkeen reaalituotto-oletus on 3,5 % vuodessa. Tuotto-oletus johdetaan eri sijoituskohteiden tuotto-oletuksista ja niiden osuuksista sijoitussalkussa. Vuoden 2013 raportissa reaalituotto-oletus oli 3,5 % kaikille laskentavuosille. Vuoden 2016 laskelmissa tuotto-oletusta on laskettu ensimmäisten kymmenen vuoden ajaksi ennen kaikkea poikkeuksellisen matalan korkotason vuoksi.

 

 

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: HEIKKI TIKANMÄKI, MIKKO SANKALA