Blogilistaus

Työeläkekuntoutujien määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta 1992 lähtien. Vuonna 2019 kuntoutujien määrän kehitys hiipui ja viime vuonna heidän määränsä kääntyi pieneen laskuun. Samaan aikaan työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on laskenut. Yrittäjillä kehitys on hieman erilainen.

Työeläkekuntoutujien määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta 1992 lähtien, jolloin nykymuotoisen ammatillisen kuntoutuksen voidaan katsoa alkaneen. Kuntoutuksen merkitystä ja roolia on kasvatettu vuosikymmenien aikana. Tavoitteena on, että yhä useampi henkilö pysyisi työelämässä entistä pidempään, jolloin eläkkeelle siirtyminen myöhentyisi ja paine työeläkemaksujen nostamiseen vähenisi.

Viimeisin suuri muutos tuli voimaan vuonna 2015. Työkyvyttömyyseläkeratkaisun saaneet saivat tällöin oikeuden kuntoutukseen. Sitä ennen kuntoutuksen pääsi vain erillisen hakemuksen perusteella. Tämä kiihdytti kuntoutujien määrän kehitystä edelleen.

Vuosi 2019 enteili muutosta kuntoutuksen suosioissa, kun kuntoutujien määrän kehitys hiipui. Viime vuonna työeläkekuntoutujien määrä kääntyi pieneen laskuun. Vuonna 2020 kuntoutujia oli 18 300, mikä oli 250 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Työeläkekuntoutujat vuosina 1992–2020. Työeläkekuntoutujien määrä on kasvanut vuodesta 1992. Vuonna 2020 työeläkekuntoutujien määrä kääntyi laskuun ja oli 18 300 henkilöä.

Korona vaikeuttanut kuntoutuksen järjestämistä ja sen tarpeen havaitsemista

Kuntoutujien määrän lasku oli osin odotettu muutos, mutta muutoksen olisi voinut olettaa olevan suurempi.

Työpaikkakuntoutus on yleisin ammatillisen kuntoutuksen muoto, ja sen toteuttaminen koronaolosuhteissa on hankalaa. Yhtä haastavaa on järjestää uudelleenkoulutusta, jota käytetään erityisesti nuorempien kuntoutuksessa.  Pyrkimyksenä on ollut saattaa loppuun ennen koronavirusta käynnistyneet kuntoutusohjelmat. Samalla uusia kuntoutusohjelmia on käynnistetty aikaisempaa vähemmän.

Kuntoutustarpeen havaitseminen saattaa nyt jäädä piiloon, kun vältetään kontakteja. Kuntoutushakemuksia onkin saapunut eläkelaitoksille aikaisempaa vähemmän. Näin ollen on ilmeistä, että kuntoutujien määrän kehitys jatkaa laskua vielä tänä vuonna. Käänne kuntoutuksen volyymissä nähtäneen koronatilanteen helpottuessa.

Työeläkekuntoutuksen tuloksellisuus ja vaikuttavuus ovat paljon puhuttaneet viime vuosina. Selvää näyttöä näistä ei edelleenkään ole. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden työntekijöiden määrä on kuitenkin laskenut selvästi viimeisen 10 vuoden aikana.

Yrittäjien kuntoutus edelleen kasvussa

Mielenkiintoisen yksityiskohdan muodostavat yrittäjät. Heidän määränsä kuntoutujina on kaksinkertaistunut vuosikymmenen aikana. Viime vuonna yrittäjiä oli kuntoutuksessa ennätysmäärä, 800 henkilöä. Tämä on noin 0,4 prosenttia yrittäjistä. Samaan aikaan työntekijöistä noin 0,7 prosenttia oli työeläkekuntoutettavana.

Yrittäjät hakeutuvat työeläkekuntoutukseen siis edelleen selvästi harvemmin kuin työntekijät, mutta koronaviruksen aiheuttama tilanne näyttää antaneen yrittäjille sysäyksen hakeutua kuntoutukseen yritystoiminnan joutuessa ahtaalle.

Samaan aikaan työkyvyttömyyseläkkeelle vuosittain siirtyneiden yrittäjien määrä on laskenut vain hieman. Itse asiassa se on pysytellyt 1400 henkilön tuntumassa viimeiset seitsemän vuotta. Tämä on vajaat prosentti yrittäjistä. Osuus on jokseenkin sama kuin työntekijöillä nyt.

Työeläkekuntoutuksessa olevat ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet yrittäjät vuosina 2011-2020. Työeläkekuntoutuksessa olevien yrittäjien määrä on kaksinkertaistunut vuosikymmenessä. Vuonna 2020 heitä oli yhteensä 800 henkilöä. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä yrittäjiä oli 1400 henkilöä vuonna 2020. Heidän määränsä on pysynyt seitsemän vuotta lähes ennallaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.