Vidlund Mika

15.2.2018 Vidlund Mika

Ruotsin rahastoeläkejärjestelmälle harvennusleikkaus

Ruotsin lakisääteinen yksilöllisten eläketilien rahastoeläkejärjestelmä, premiepension, on ensimmäisen todellisen harvennusleikkauksen edessä. Rahastoeläkehuijaukset tai vertauskuvallisesti monen kirjavan omenapuutarhan mädät omenat johtivat lopulta uudistusesitykseen, jota koskeva laki on määrä tulla voimaan heinäkuussa 2018. Ikävistä tapahtumista huolimatta positiivisena voidaan pitää sitä, että järjestelmä on tuottanut satoa keskimäärin yli sille asetetun vähimmäistavoitteen.

14.12.2017 Vidlund Mika

Onko väite Ruotsin työeläkemaksun edullisuudesta myytti?

Aika ajoin törmää väitteeseen Ruotsin työeläkemaksujen Suomea matalammasta tasosta. Pitääkö tämä paikkansa vai onko kyseessä vain eläkemyytti? Selvitän tätä vertailemalla työnantajalta ja työntekijältä perittäviä yksityisen sektorin eläkemaksuja molemmissa maissa.

19.9.2017 Vidlund Mika

Kyllä vai ei eläkeuudistukselle? Sveitsissä kansanäänestyksen tulos ratkaisee

Sveitsin parlamentti pääsi pitkän väännön jälkeen sopuun eläkeuudistuksesta, jonka lopullinen kohtalo ratkeaa pian järjestettävässä kansanäänestyksessä. Vaikka uudistus on kattava, se on pitkällä aikavälillä riittämätön. Uudistuspaketista puuttuvat yleisen vanhuuseläkeiän korotus ja suoraviivainen kytkös elinajanodotteeseen.

26.1.2017 Vidlund Mika

Osittainen vanhuuseläke on hittituote Ruotsissa ja Norjassa – miten käy Suomessa?

Suomessa on mahdollista ottaa osa karttuneesta vanhuuseläkkeestä ennakkoon eli siirtyä osittain varhennetulle vanhuuseläkkeelle helmikuun alusta alkaen. Vastaavanlainen vanhuuseläkelaji on jo käytössä Ruotsissa ja Norjassa. Varhaiseläke on erityisesti Norjassa houkutellut miehiä ottamaan eläkkeen maksuun.

11.11.2016 Vidlund Mika

Palapeli eläkemaksutasoista meillä ja muualla

Eläketurvakeskus julkaisee Työeläkepäivässä (15.11.2016) raportin, jossa vertaillaan mitä eläketurva meillä ja muualla maksaa ja kuka sen rahoittaa.  Vähimmäis- ja työeläkkeiden rahoittamiseksi perittäviä maksuja sekä niiden rahoittamiseen käytettäviä verotuloja vertaillaan yhdeksän Euroopan maan kesken. Suomen ja muiden Pohjoismaiden (Ruotsin, Norjan ja Tanskan) lisäksi vertailussa ovat mukana Keski-Euroopan maista Hollanti, Itävalta, Ranska, Saksa ja Sveitsi.

1.7.2016 Vidlund Mika

Virossa työkyvyttömyyseläkkeet jatkossa työttömyysvakuutuskassasta

Virossa tuli 1.7.2016 voimaan laki, jonka seurauksena nykyinen työkyvyttömyyseläke lakkaa vähitellen olemasta. Tilalle tulee uusi vajaakuntoisten työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu etuus (töövõimetoetus / work ability allowance). Samalla etuuden hallinnointi ja työkyvyn arviointi siirtyy sosiaalivakuutuslaitokselta (Sotsiaalkindlustusamet) työttömyysvakuutuskassalle (Töötukassa).

14.4.2016 Vidlund Mika

Britanniaan tasaeläke – yksilön vastuu eläketurvasta korostuu

Britannian eläkejärjestelmä on viime vuodet ollut melkoisessa myllerryksessä. Viimeksi vuosi sitten tuli voimaan kansainvälisestikin laajaa huomiota saanut Pension freedoms -uudistus, joka antaa eläkesäästäjille vapaat kädet käyttää eläkesäästöjään kuin pankkitiliä.  Nyt, vain vuotta myöhemmin lakisääteinen eläkejärjestelmä on muutettu tasaeläkkeeksi. Mihin uudistuksilla pyritään?