Työeläkkeiden rahoitus

Eläketurvakeskuksen tilastoja 13/2018

Tekijät

Marja Kiviniemi

Tilastoraportissa tarkastellaan pääpiirteittäin työeläkkeiden rahoitusperiaatteita vuonna 2017 ja esitetään tilastotietoja muun muassa maksetuista eläkkeistä, perityistä eläkemaksuista ja eläkevaroista sekä niiden sijoittamisesta. Raportti käsittelee sekä yksityisten että julkisten alojen eläkkeiden rahoitusta.

Julkaistaan vuodesta 2018 alkaen vain verkkoversiona.