Työeläkkeiden rahoitus

Eläketurvakeskuksen tilastoja 15/2019

Tekijät

Marja Kiviniemi

Tilastoraportissa tarkastellaan pääpiirteittäin työeläkkeiden rahoitusperiaatteita vuonna 2018 ja esitetään tilastotietoja muun muassa maksetuista eläkkeistä, perityistä eläkemaksuista ja eläkevaroista sekä niiden sijoittamisesta. Raportti käsittelee sekä yksityisten että julkisten alojen eläkkeiden rahoitusta.

Julkaistu vuodesta 2018 alkaen vain verkkoversiona.