Työeläkekuntoutus

Eläketurvakeskuksen tilastoja 07/2017

Tekijät

Leena Saarnio

Tilastossa tarkastellaan työeläkekuntoutuksen kehitystä vuodesta 1992 lähtien, pääpaino on vuodessa 2016. Julkaisussa on tietoa kuntoutushakemuksista, annetuista päätöksistä, valitusoikeudesta, kuntoutujista, kuntoutuskustannuksista sekä päättyneistä kuntoutusohjelmista.

Tilasto on julkaistu vain verkkoversiona.

Julkaisun kuvio 5.10 (s. 37–38) on korjattu 11.7.2017.

Tilaston kotisivu: Työeläkekuntoutus