Blogilistaus

YEL-vakuutukselta vanhuuseläkkeelle siirtyneiden yrittäjien työeläkkeet ovat pienempiä kuin TyEL-vakuutukselta eläkkeelle siirtyneiden palkansaajien eläkkeet. Keskimäärin yrittäjien eläkkeet ovat noin 80 prosenttia palkansaajien eläkkeistä. Tämä tarkoittaa noin 400 euron eroa kuukausieläkkeessä.

Yrittäjän eläkevakuutusmaksu ja eläkkeen karttuminen määräytyy YEL-työtulon perusteella. Lain mukaan YEL-työtulo pitäisi määritellä yrittäjän työpanoksen arvoa vastaavaksi. Yrittäjien keskuudessa alivakuuttaminen, eli työpanoksen arvon määrittely liian alhaiseksi, on kuitenkin ollut yleistä.

Tarkastelin vuosina 2017–2021 vanhuuseläkkeelle jääneiden yrittäjien ja palkansaajien työeläkkeiden eroja. Sekä eläkkeelle siirtyneillä yrittäjillä että palkansaajilla eläketaso on pysynyt hyvin vakaana kaikkina tarkasteluvuosina (ks. tarkemmin taulukko 1 tekstin lopussa).

Yrittäjien keskimääräinen eläke on noin 1 800 euroa ja palkansaajien noin 2 200 euroa. YEL-vakuutetuilla työeläkkeen mediaani on likimain sama kuin TyEL-vakuutettujen alimpaan neljännekseen kuuluvien työeläkkeen taso.

Neljänneksellä yrittäjistä työeläke jää korkeintaan 1 000 euroon

Kun tarkastellaan YEL-vakuutukselta eläkkeelle siirtyneiden ja TyEL-vakuutukselta eläkkeelle siirtyneiden eläkkeiden suhdetta, huomataan, että tarkasteltavasta pisteestä ja vuodesta riippuen ero työeläkkeiden tasossa on 15–30 prosentin luokkaa. Työeläkkeen alimmassa neljänneksessä ero on suurin ja ylimmässä neljänneksessä pienin. Keskimäärin ero on noin 20 prosenttia.

Neljänneksellä vanhuuseläkkeelle siirtyneistä yrittäjistä eläke jää korkeintaan noin 1 000 euron tietämille, kun palkansaajilla vastaava luku on noin 1 500 euroa. Erot ovat pysyneet suhteellisen vakaina vuodesta toiseen.

Yrittäjyyden osuus kokonaistyöurasta näkyy selvästi eläkkeen tasossa

Työuran pituus ei selitä eroa eläkkeiden tasossa, sillä sekä tarkastelussa olevat yrittäjät että palkansaajat ovat tehneet suunnilleen yhtä pitkän työuran. Keskiarvolla mitaten työuraa on molemmissa ryhmissä kertynyt tarkasteluvuodesta riippuen 39–40 vuotta, mediaanilla mitaten noin vuoden enemmän.

Yrittäjien eläkkeiden tasoon vaikuttaa kuitenkin oleellisesti se, kuinka suuri osa kokonaistyöurasta on YEL-vakuutettua työuraa (Ks. tarkemmin taulukko 2 tekstin lopussa. Taulukossa on esitetty vain vuosien 2019–2021 tulokset, sillä vuosien 2017–2018 osalta luvut ovat hyvin samanlaiset.)

Noin 60 prosentilla yrittäjistä yrittäjäuran pituus suhteessa kokonaistyöuraan on puolet tai enemmän, eikä tässä ole juurikaan vaihtelua eri vuosien välillä. Keskimäärin yrittäjille on kertynyt työuraa yrittäjänä 22 vuotta.

Yleiskuvana on, että mitä suurempi osa kokonaistyöurasta on tehty YEL-vakuutuksen alaisena, sitä pienempi on työeläkkeen taso. Ero eläkkeiden tasossa niiden välillä, joilla YEL-työuran osuus kokonaistyöurasta on pienin (alle 25 prosenttia) ja joilla YEL-työuran osuus kokonaistyöurasta on suurin (75 prosenttia tai enemmän), on keskiarvolla mitaten noin 1 100–1 300 euroa kuukaudessa. Mediaanilla mitaten tämä ero on noin 1 000–1 100 euroa kuukaudessa.

Monen yrittäjänä työuransa tehneen työeläke jäänyt pieneksi

Niiden joukossa, jotka ovat tehneet 75 prosenttia tai enemmän työurastaan YEL-vakuutettuna, neljänneksellä kertynyt työeläke jää korkeintaan 800 euroon kaikkina tarkasteluvuosina. Tähän joukkoon kuuluvat yrittäjät ovat aivan ilmeisesti maksaneet koko työuransa hyvin pientä YEL-vakuutusta.

Vuoden 2023 alussa YEL-järjestelmää uudistettiin siten, että työtulon määrittelyperusteita täsmennettiin. Tämä on askel oikeaan suuntaan: kun työtulo vastaa paremmin yrittäjän työpanoksen arvoa, myös eläketurvaa kertyy yrittäjänä tehdystä työurasta enemmän. Ei ole syytä myöskään unohtaa, että työtulo vaikuttaa vanhuuseläkkeen tason lisäksi myös muihin sosiaalietuuksiin, kuten sairauspäivärahoihin, työttömyysturvaan ja vanhempainetuuksiin.

Taulukko 1. Vuosina 2017–2021 vanhuuseläkkeelle siirtyneiden työeläkkeen (euroa/kk) jakauma eläkettä edeltävän eläkelain mukaan (YEL tai TyEL) sekä YEL- ja TyEL-eläkkeen suhde (YEL/TyEL) 

Vuosi ja eläkelakiP25MediaaniP75Keskiarvo 
2017
YEL1 0501 4902 1431 783
TyEL1 5141 9702 590 2 195 
YEL/TyEL0,690,760,830,81
2018
YEL1 0511 4992 1381 773
TyEL1 5031 9822 594 2 200 
YEL/TyEL0,70 0,76 0,82 0,81 
2019
YEL1 0621 5262 1871 836
TyEL1 4801 9362 5802 179
YEL/TyEL0,720,790,850,84
2020
YEL1 0791 5492 2221 834
TyEL1 5342 0122 6712 250
YEL/TyEL0,700,770,830,82
2021
YEL1 0431 4932 1271 782
TyEL1 5121 9632 6122 201
YEL/TyEL0,690,760,810,81

Rahamäärät ovat vuoden 2021 tasossa. P25=rajan alle jää 25 % eläkkeistä; Mediaani=keskimmäinen arvo; P75=rajan yläpuolelle jää 25 % eläkkeistä. 

Taulukko 1 saavutettavana Excel-tiedostona.

Taulukko 2. Vuosina 2019–2021 YEL-vakuutukselta vanhuuseläkkeelle siirtyneiden työeläke (euroa/kk) sen mukaan, minkä pituinen YEL-työura on suhteessa kokonaistyöuraan 

YEL-työuran pituus suhteessa kokonais­työuraan, % P25MediaaniP75KeskiarvoOsuus tapauksista, %
2019
Alle 25 % 1 6022 1923 0922 61915
25–49 % 1 2001 6412 3311 95326
50–74 % 1 0841 4992 0901 78034
75–100% 7731 1151 6171 31125
Ero pienin osuus (alle 25%)-suurin osuus (yli 75%) 8291 0771 4751 308
2020
Alle 25 % 1 6072 1843 0492 52415
25–49 %1 2781 7472 4142 04826
50–74 % 1 0401 4522 0041 67333
75–100% 8221 1771 7031 42726
Ero pienin osuus-suurin osuus7851 0071 3461 097
2021
Alle 25 % 1 4782 1423 0912 45915
25–49 % 1 2271 7172 3772 00626
50–74 % 1 0131 4041 8901 64233
75–100% 8211 1741 6241 35126
Ero pienin osuus-suurin osuus6579681 4671 108

Rahamäärät ovat vuoden 2021 tasossa. P25=rajan alle jää 25 % eläkkeistä; Mediaani=keskimmäinen arvo; P75=rajan yläpuolelle jää 25 % eläkkeistä.  

Taulukko 2 saavutettavana Excel-tiedostona.

Aiheesta muualla:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.