Uutinen

27.3.2019 Uutinen

Päivitetty kuvaus Italian eläkejärjestelmästä

Italian eläkejärjestelmä uudistettiin perusteellisesti vuonna 2012, jolloin siirryttiin laskennallisten tilien malliin. Tuolloin tehtiin myös päätös eläkeiän automaattisesti sitomisesta elinajanodotteeseeen. Eläkeikä nousee automaattisesti tilastotietojen perusteella. Vuonna 2019 lakisääteinen eläkeikä on 67 vuotta. Italiassa työeläkemaksu on 33 %, jonka mukaan myös työeläkettä karttuu. Maksussa olevia eläkkeitä tarkistetaan elinkustannusindeksin muutoksen perusteella. Indeksi on portaittainen, jolloin vain pienimmät eläkkeet …

18.3.2019 Uutinen

Päivitetty kuvaus Venäjän eläkejärjestelmästä

Venäjällä vuonna 2019 voimaan tullut eläkeuudistus nostaa miesten eläkeikää asteittain nykyisestä 60 vuodesta 65 vuoteen ja naisten eläkeikää 55 vuodesta 60 vuoteen. Työeläke muodostuu tasasuuruisesta perusmäärästä ja ansiosidonnaisesta osasta sekä mahdollisesta rahastoeläkkeestä. Eläkkeen määräytymisessä on siirrytty nykyiseen eläkepisteiden perusteella karttuvaan työeläkkeeseen vuodesta 2015 lähtien. Samalla vuonna 2002 käyttöön otettu yksilöllisiin eläketileihin perustuva rahastoeläkejärjestelmä muutettiin vapaaehtoiseksi. …

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.