Tiedote

27.4.2023 Tiedote

Eläkerahastojen kansainvälinen tuottovertailu: Maailmalla pahin sijoitusvuosi sitten finanssikriisin

Vertailuun valittujen eläkesijoittajien keskimääräinen nimellistuotto oli viime vuonna yli kahdeksan prosenttia negatiivinen. Sijoittajien reaalituotto oli tätäkin huonompi, sillä inflaatio painoi kaikissa maissa tappioita syvemmälle. Keskimääräinen reaalituotto oli lähes –15 prosenttia. Suomalaiset työeläkesijoittajat pärjäsivät kuitenkin keskimääräistä paremmin.