Nyhet

25.11.2021 Nyhet

Överenskommelsen om social trygghet mellan Finland och Japan träder i kraft 1.2.2022

Överenskommelsen om social trygghet träder i kraft 1.2.2022. Notväxlingen mellan utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari och Finlands ambassadör i Japan Takashi Murata om ikraftträdandet av överenskommelsen gick av stapeln den 25 november. När överenskommelsen träder i kraft behöver det inte längre betalas dubbla pensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter för arbetstagare som blivit utsända till den andra avtalsstaten.