Nyhet

2.6.2023 Nyhet

Arbetsgivarna förhåller sig mer positivt till en senare pensionering än arbetstagarna

Enligt undersökningen varierar arbetsgivarnas pensionsåldersnorm i de olika europeiska länderna. Normen är högre i de länder där den lagstadgade pensionsåldern är högre. Pensionsåldersnormen är hög i de nordiska länderna: Danmark, Island, Norge och Sverige. I Finland anser arbetsgivarna i genomsnitt att en 70-åring är för gammal för att arbeta, och att en 54,2-åring är för …

24.5.2023 Nyhet

Skillnaden i fysisk funktionsförmåga mellan yrkesklasser växer efter ålderspensioneringen men krymper efter sjukpensionering

Skillnaderna i fysisk funktionsförmåga mellan olika yrkesgrupper växer efter ålderspensioneringen men krymper efter sjukpensionering. Detta framgår av en studie utförd av Pensionsskyddscentralen och Helsingfors universitet. Det är den första studien som undersöker hur den fysiska funktionsförmågan fortsätter att utvecklas hos både ålders- och sjukpensionerade.