Ajankohtaislistaus
2.12.2019
Ruotsin lippu ja karttakuva.

Ruotsissa eduskunta on tehnyt päätöksiä maan lakisääteisiin eläkkeisiin liittyen. Ruotsissa eläkeikä nousee asteittain vuodesta 2020 alkaen. Eduskunta on päättänyt myös jatkaa asumisperusteisen takuueläkkeen (garantipension) maksua EU- ja ETA-maihin sekä Sveitsiin vielä vuoden 2020 loppuun asti.

Vanhuuseläkeikä nousee

Suunnitteilla ollut eläkeiän nosto hyväksyttiin Ruotsin eduskunnassa 16.10.2019. Vuonna 2020 työeläkkeen alaikäraja nousee ensin nykyisestä 61 vuodesta 62 vuoteen ja vuonna 2023 63 vuoteen. Vuonna 2026 ikäraja nousee 64 vuoteen ja on sidottu siitä eteenpäin elinajanodotteeseen.

Myös oikeutta jatkaa työelämässä eläkeiän saavuttamisen jälkeen pidennetään. Vuonna 2020 ylin eläkeikäraja nousee 67 vuodesta 68 vuoteen ja vuonna 2023 69 vuoteen.

Ruotsin takuueläkettä maksetaan ulkomaille vielä ainakin vuoden 2020 loppuun

EU-tuomioistuin antoi joulukuussa 2017 päätöksen, jonka mukaan Ruotsin takuueläke luokitellaan sellaiseksi vähimmäisetuudeksi, jota voidaan maksaa vain Ruotsissa asuville henkilöille.

Takuueläkettä on maksettu EU- ja ETA-maihin sekä Sveitsiin vuonna 2019 väliaikaislain perusteella. Ruotsin eduskunta päätti 16.10.2019 pidentää väliaikaislain voimassaoloa. Takuueläkkeiden maksu jatkuu EU- ja ETA-maihin sekä Sveitsiin vuoden 2020 loppuun.

Vielä ei ole tietoa maksetaanko Ruotsin takuueläkettä ulkomaille 1.1.2021 alkaen. Se kuitenkin tiedetään, että takuueläkkeen ikärajaa nostetaan tulevaisuudessa portaittain 65 vuodesta 67 vuoteen. Tämän jälkeen ikäraja sidotaan elinajanodotteeseen.

Muutoksia Ruotsin eläkkeiden määrissä vuonna 2020

Ruotsin lakisääteisiä eläkkeitä korotetaan hieman vuoden 2020 alusta. Korotuksen määrä riippuu siitä, mitä eläkettä maasta saa. Ruotsin ansainta- ja lisäeläkettä (inkomst- och tilläggspension) korotetaan 2,1 prosenttia ja takuueläkettä (garantipension) 1,7 prosenttia.

Rahastoeläkkeen (premiepension) arvo vaihtelee valittujen rahastojen sekä rahastomarkkinatilanteen mukaan.

Lisätietoa:
Pensionsmyndighetenin uutinen eläkeiän noususta
Ruotsin eduskunnan päätös takuueläkkeen maksun jatkumisesta
Tiedote (PM): Ruotsin eläkkeiden määrät vuonna 2020
Pensionsmyndighetenin sivut suomeksi

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.