Ajankohtaislistaus
14.11.2019

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut elinaikakertoimen vuodelle 2020. Elinaikakerroin on 0,95404.

Nyt vahvistettu elinaikakerroin pienentää vuonna 1958 syntyneiden vuonna 2020 tai sen jälkeen alkavia työeläkelain mukaisia vanhuuseläkkeitä 4,596 prosenttia. Elinaikakerroin pienentää myös vuonna 2020 myönnettäviä työkyvyttömyyseläkkeitä lukuun ottamatta niihin sisältyvää tulevan ajan eläkkeen osuutta, johon elinaikakerrointa ei sovelleta.

Elinaikakertoimen tarkoituksena on sopeuttaa alkavien työeläkkeiden tasoa ja eläkemenoa sen mukaan, miten odotettavissa oleva keskimääräinen elinikä muuttuu. Jos keskimääräinen elinikä jatkaa nousuaan, elinaikakerroin pienentää kuukausieläkkeitä.

Elinaikakerrointa sovellettiin ensimmäisen kerran vuonna 2010. Tavoitteena on, että työntekijät korvaisivat elinaikakertoimen eläkettä pienentävää vaikutusta työskentelemällä pidempään. Elinaikakertoimen perusteella laskettu tavoite-eläkeikä vuonna 1958 syntyneille on 65 vuotta 1 kuukautta.

Lue lisää elinaikakertoimesta Etk.fi:ssä.

STM:n tiedote (14.11.2019)

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.