Ajankohtaislistaus
12.11.2019
Eläkeläinen kolikko ja kukkaro kädessä.

Naisten ja miesten eläke-erot -taustaselvitykseen on koottu tutkimusta ja tilastotietoa sukupuolten eläke-eroista ja siihen yhteydessä olevista tekijöistä. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema raportti tarjoaa ajantasaisen tietopohjan julkiselle keskustelulle ja päätöksenteolle.

Eläketurvakeskuksen asiantuntijoiden kirjoittama selvitys kuuluu STM:n koordinoimaan Sukupuolten eläke-erot -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on herättää keskustelua naisten ja miesten eläke-eroista ja lisätä kansalaisten ja päättäjien tietämystä eläke-erojen syistä.

Eläketurvakeskus on hankkeessa mukana Kelan ja Työeläkevakuuttajat Telan kanssa.

Naisten eläkkeet keskimäärin viidenneksen matalampia kuin miesten eläkkeet

Koska eläke karttuu ansioiden perusteella, ansioerot heijastuvat vahvasti eläke-eroihin. Naisten miehiä alhaisempi keskiansio liittyy työmarkkinoiden eriytymiseen naisten ja miesten ammatteihin ja siihen, että palkkataso on naisenemmistöisillä aloilla keskimääräistä matalampi.

Ansio- ja eläke-eroa kasvattavat osin myös perhevapaiden epätasainen jakautuminen naisten ja miesten välillä ja erityisesti pitkät kotihoidontukijaksot.

Yksilön toimeentulon näkökulmasta eläke-erojen merkitys korostuu aiempaa enemmän, koska elinajan pitenemisen vuoksi eläkkeellä vietetään yhä pidempi aika.

Selvitys: Naisten eläkkeet keskimäärin viidenneksen miesten eläkkeitä matalammat – taustalla ansioerot ja perhevapaiden epätasainen jakautuminen (STM:n uutinen)

Sukupuolten eläke-erot -hankkeen raportti:
Naisten ja miesten eläke-erot – Katsaus tutkimukseen ja tilastoihin. Susan Kuivalainen, Noora Järnefelt, Kati Kuitto ja Suvi Ritola. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019:66

Lisätietoja raportista:
Osastopäällikkö Susan Kuivalainen, puh. 029 411 2184, susan.kuivalainen(at)etk.fi
Erikoistutkija Noora Järnefelt, puh. 029 411 2152, noora.jarnefelt(at)etk.fi
Erikoistutkija Kati Kuitto, puh. 029 411 2479, kati.kuitto(at)etk.fi
Erityisasiantuntija Suvi Ritola, puh. 029 411 2634, suvi.ritola(at)etk.fi

Kuva: iStock

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.