Ajankohtaislistaus
28.11.2019
Japanin ja Suomen välisiä sosiaaliturvaneuvotteluja käytiin marraskuussa 2019 Eläketurvakeskuksessa. Kuvassa vasemmalta suomalaiset asiantuntijat Jaana Rissanen (ETK), Jere Päivinen (STM), Minna Levander (ETK) ja Japanin delegaatiosta Tokio Ozawa, Toshinobu Tsuboi ja Kohei Nagaki.

Neuvottelut Suomen ja Japanin välisen sosiaaliturvasopimuksen toimeenpanon ja käytäntöjen sopimiseksi ovat käynnissä. Tällä viikolla japanilaisdelegaatio vieraili Eläketurvakeskuksessa.

Sekä Eläketurvakeskuksessa että sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) käydyissä neuvotteluissa on molempien maiden asiantuntijat neuvotelleet Suomen ja Japanin välisen sosiaaliturvasopimuksen varsinaiseen toimeenpanoon liittyvästä sisällöstä.

– Tässä vaiheessa keskitymme nyt siihen, mitä sopimus käytännössä merkitsee, kun se tulee osaksi kummankin maan sosiaalivakuutuksen ja työeläketurvan hoitamista, kertoo kehityspäällikkö Minna Levander Eläketurvakeskuksesta.

Varsinaisesti sosiaaliturvasopimus on allekirjoitettu 23. syyskuuta STM:ssä. Nyt käynnissä olevissa toimeenpanoneuvotteluissa 25.–29. marraskuuta käydään lävitse seikkaperäisiä säännöksiä sekä yksityiskohtia.

Sopimus sisältää lainsäädännöllisiä määräyksiä, jotka edellyttävät molempien maiden parlamenttien hyväksyntää. Parlamentit käsittelevät sopimuksen ja päättävät siitä ennen kuin se voi tulla voimaan.

Japanilaisdelegaation johtajan Tokio Ozawan (Ministry of Health, Labour and Welfare) mukaan sosiaaliturvasopimuksella vahvistetaan osaltaan maiden välisiä yhteistyösuhteita. Sopimuksella on myönteisiä vaikutuksia sekä investointeihin että kauppasuhteisiin.

– Ilahtuneita olemme siitä, että sopimus solmittiin maidemme välille juuri tänä vuonna, kun vietämme Japanin ja Suomen diplomaattisuhteiden 100-vuotisjuhlavuotta, Japanin delegaatiota johtanut Ozawa sanoi.

Japani on Suomen kolmanneksi tärkein kauppakumppani EU-maiden ulkopuolelta. Myös EU:n ja Japanin välille hiljattain solmittu vapaakauppasopimus tulee lisäämään liikkuvuutta Japanin ja eri EU-maiden välillä.

Neuvotteluja on käyty hyvässä yhteistyöhengessä vuodesta 2012 lähtien. Eläketurvakeskus on osallistunut neuvotteluprosessiin alusta lähtien STM:n kanssa ja tuonut työeläkejärjestelmäntoimeenpanon näkökulmaa valmisteluun.

Mitä sopimuksessa säännellään?

Sosiaaliturvasopimus koskee Suomen työeläkejärjestelmää sekä Japanin työeläke- ja kansaneläkejärjestelmää. Sopimus myös estää kaksinkertaisen vakuuttamisen eläkevakuutusmaksujen ja työttömyysvakuutusmaksujen osalta.

Sopimus sisältää säännökset eläkkeiden maksamisesta ja eläkkeiden hakemisesta sekä sovellettavasta lainsäädännöstä muun muassa lähetettyjen työntekijöiden osalta.

Eläketurvakeskus toimii yhdyslaitoksena sekä sovellettavan lainsäädännön että eläkehakemusprosessin osalta.

Aiheesta lähemmin:

Suomen ja Japanin välille tulossa sosiaaliturvasopimus (Etk.fi-uutinen 23.9.2019)

Suomesta ulkomaille (Etk.fi)

Kuva: Anne Iivonen

Kuvassa vasemmalta suomalaiset asiantuntijat Jaana Rissanen (ETK), Jere Päivinen (STM), Minna Levander (ETK) ja Japanin delegaatiosta Tokio Ozawa, Toshinobu Tsuboi ja Kohei Nagaki.

(Uutista on muokattu 29.11.2019 klo 9.16)

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.