Yritysten työeläkemaksut

Eläketurvakeskuksen tilastoja 01/2018

Tekijät

Jarno Varis ja Saara Hurmerinta

Julkaisu sisältää tietoja yritysten vuonna 2016 maksamista työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisista lopullisista vakuutusmaksuista toimialoittain yrityksen koon mukaan luokiteltuna. Julkaisussa on myös tietoja työkyvyttömyyseläkemaksuosista, yritysten ja vakuutettujen lukumääristä sekä yritysten palkkasumman, maksutulon ja vakuutusten jakautumisesta.

Julkaistu vain verkkoversiona.

Tilaston kotisivu

ETK:n tilastotietokanta