Suomen työeläkkeensaajat

Suomen virallinen tilasto: Sosiaaliturva 2019

Julkaisu sisältää tilastotietoja Suomen työeläkkeensaajista, työeläkkeelle siirtyneistä ja työeläkemenosta. Tiedot kattavat koko yksityisen ja julkisen sektorin lakisääteisen eläketurvan.

Luvun 2.2 teksti on korjattu 3.7.2019.

Tilaston kotisivu: Suomen työeläkkeensaajat