Suomen työeläkkeensaajat

Suomen virallinen tilasto: Sosiaaliturva 2018

Julkaisu sisältää tilastotietoja Suomen työeläkkeensaajista, työeläkkeelle siirtyneistä ja työeläkemenosta. Tiedot kattavat koko yksityisen ja julkisen sektorin lakisääteisen eläketurvan.

Tilaston kotisivu: Suomen työeläkkeensaajat