Kokonaiseläke: katsaus työeläkkeen, kansaneläkkeen ja verotuksen määräytymiseen

Eläketurvakeskuksen raportteja 01/2017

Tekijät

Juha Knuuti ja Suvi Ritola

Työeläkkeen, kansaneläke-etuuksien ja eläkkeiden verotuksen määräytyminen vaikuttavat kaikki osaltaan käteen jäävään nettoeläkkeeseen. Katsauksessa on tarkasteltu kokonaiseläkkeeseen vaikuttavien osien määräytymistä vuonna 2017. Esimerkit ja kuvat havainnollistavat kokonaiseläkkeen muodostumista eri tulotasoilla.

Pdf-julkaisu ja diapaketti on päivitetty 28.3.2017: Kokonaiseläkeraporttiin on täsmennetty työeläkevakuutusmaksuun liittyviä ikärajoja.

Kaikki sähköisessä muodossa ilmestyneet Kokonaiseläke-raportit löydät Julkarista.

Keskeiset tulokset

Katsauksessa on tarkasteltu työeläkkeen, kansaneläkkeen ja sen lisien sekä takuueläkkeen määräytymistä ja eläkkeiden verotusta vuonna 2017. Eläkkeiden verotuksen yhteydessä on tarkasteltu verotusta myös yleisemmin ja vertailtu eläkkeensaajien vero- ja maksurasitetta eri tulotasoilla palkansaajien vastaavaan.

Lakisääteisten eläkkeiden verotus määräytyy pääosin samoin kuin muidenkin ansiotulojen verotus. Eläketulon ja palkkatulon vero- ja maksurasite eroavat kuitenkin erilaisten verovähennysten ja sosiaalivakuutusmaksujen takia.

Verotusta kevennettiin vuonna 2017 hiukan sekä eläkkeen- että palkansaajilla. Toisaalta palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksut nousivat.

Tilastografiikka

Tilastokuvio

Kuviossa on esitetty työeläkkeen, kansaneläkkeen sekä takuueläkkeen muodostama eläkkeensaajan kokonaiseläke työuran aikaisen palkan mukaan. Työeläke on 50 prosenttia palkasta.

Diapaketti