Blogilistaus

Yrittäjien eläkelaki eli YEL on ollut voimassa 50 vuotta. Yrittäjäkentässä on tyytymättömyyttä järjestelmää kohtaan, koska sitä pidetään kalliina. Tämä on luultavasti edistänyt alivakuuttamista. Haasteista huolimatta YEL on yrittäjän sosiaaliturvan perusta, ja sen riittävästä tasosta huolehtiminen on tärkeää.

50 vuotta sitten yrittäjät ja maatalousyrittäjät otettiin suomalaisen työeläkejärjestelmän piiriin. Puolen vuosisadan kuluessa järjestelmän perusteet ovat pysyneet ennallaan, mutta ikärajat ja eläkemaksut ovat nousseet samalla tavoin kuin työntekijöiden TyEL:n piirissäkin.

Yrittäjien todelliseen maksutasoon on vaikuttanut myös yhteisöverotuksen keventyminen: yhteisöverokanta on aikojen kuluessa alentunut voimakkaasti (noin 50 prosentista nykyiseen 20 prosenttiin), minkä vuoksi eläkemaksusta saatava verovähennys on vastaavasti pienentynyt.

Alivakuuttaminen on lisääntynyt

Tällä hetkellä YEL-järjestelmän tilanne on ongelmallinen. Yrittäjäkentässä järjestelmää kohtaan on tyytymättömyyttä, koska sitä pidetään kalliina. Tämä on luultavasti edistänyt alivakuuttamista eli sitä, että osa yrittäjistä maksaa selvästi pienempää eläkemaksua kuin vastaavasta työstä palkkasuhteessa jouduttaisiin maksamaan. Alivakuuttamisen seurauksena yrittäjien sosiaaliturvan taso heikkenee, ja valtion budjettitukea YEL-järjestelmän rahoitukselle on jouduttu kasvattamaan.

Lain mukaan vakuutettava YEL-työtulo pitäisi asettaa tasolle, joka vastaa samantasoisesta palkkatyöstä maksettavaa palkkaa. Tämä vaatimus ei kuitenkaan näytä toteutuvan.

Ratkaisukeinoja haetaan yhä ministeriössä

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut vuosien kuluessa useita työryhmiä ratkomaan tätä ongelmaa. Toistaiseksi yhteisymmärrystä ratkaisukeinoista ei ole saavutettu. Erimielisyys tiivistyy näkemyseroihin siitä, kenen pitäisi olla vakuuttamisvelvollisuuden piirissä ja miten erilaisia taustatietoja yritystoiminnan laajuudesta ja kannattavuudesta pitäisi käyttää YEL-työtulon asettamisessa. Alustatalouden ja kevytyrittäjyyden lisääntyminen viime vuosina ei ole helpottanut näiden ongelmien ratkaisemista.

Haasteista huolimatta YEL muodostaa perustan yrittäjän sosiaaliturvalle ja sen riittävästä tasosta huolehtiminen on tärkeää. Hallitusohjelman mukaan tavoitteena on yrittäjien sosiaaliturvan parantaminen, ja YEL:in liittyvän lainsäädännön ja ohjeistuksen uudistaminen on siksi välttämätöntä.

Sunnuntaina vietetään Yrittäjän päivää, toivotan joka tapauksessa onnea ja menestystä kaikille ansiokasta työtä tekeville yrittäjille!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.