Blogilistaus

Eläkkeelle siirtyminen on merkittävä vaihe ihmisten elämässä. Silloin moni asia, kuten toimeentulo, muuttaa muotoaan enemmän tai vähemmän. Monia eläkkeelle siirtyviä toimeentulon muutos voi huolestuttaa. Keväällä Social Indicators Research -lehdessä julkaistun tutkimusartikkelin mukaan eläkeläisten kokemukset toimeentulosta eivät kuitenkaan merkittävästi heikkene. Rahallista muutosta merkittävämpää on eläköitymisreitti.

Aiempi tutkimus on osoittanut, että valtaosalla ihmisistä kotitalouden käytettävissä olevat tulot eivät Suomessa juuri muutu eläkkeelle siirryttäessä (Rantala & Suoniemi 2011). Mutta miten käy kokemuksille toimeentulosta? Tulot ja kokemukset eivät käy yksi yhteen. Erityisesti ikääntyneillä näiden yhteys tiedetään nuorempia väestöryhmiä heikommaksi. Terveyshaasteet ja asuminen omistusasunnossa muokkaavat tuloihin kohdistuvia odotuksia, mutta myös rahan lähteellä tai työmarkkina-asemalla voi olla odottamaton merkitys. Ennen kesää julkaistu tuore ETK:n tutkimus kokemusten, tulojen ja eläkkeelle siirtymisen yhteyksistä Euroopan maissa osoitti kokemusten muodostuvan osaksi suhteessa eläköitymistä edeltävään toimintaan tehtäviä vertailuja (Palomäki 2018b).

Suomessa rahojen koetaan riittävän paremmin kuin EU-maissa keskimäärin

Keväällä julkaistussa tutkimusartikkelissa (Palomäki 2018a) kysyttiin kokemuksia toimeentulosta sekä ennen eläkkeelle siirtymistä että sen jälkeen. Vastauksista ilmeni, että suomalaisten arviot eivät eronneet kyselyn ajankohtien välillä. Vastoin yleistä mielikuvaa, minkäänlaista romahdusta ei siis tapahtunut. Suomalaisten arvio (4,5) rahojen riittävyydestä tavanomaisten menojen kattamiseen on poikkeuksellisen korkea muiden pohjoismaiden ohella Euroopan mittakaavassa.

Itä- ja Etelä-Euroopan maissa toimeentulo koetaan lähtökohtaisesti heikommaksi, ja eläkkeelle siirtyminen heikentää sitä entisestään. Tilanne on Suomea heikompi myös esimerkiksi Iso-Britanniassa. Kokemusten perusteella Suomen eläkejärjestelmä näyttäisi siis turvaavan toimeentuloa verrattain hyvin eläkkeelle siirtymisen hetkellä.

Eläkereitti muokkaa kokemuksia tuloja merkittävämmin

Eläkkeelle siirtyminen on yksilöllinen prosessi. Moni eläköityy työstä, mutta eläkkeelle siirrytään myös työttömyydestä tai muusta työelämän ulkopuolisesta toiminnasta. Työstä eläköityvillä tulot usein putoavat ja työttömillä nousevat, muiden tilanteeseen liittyy enemmän epävarmuutta. Työstä siirtyvien kokemukset heikkenevät ja erityisesti työttömyydestä ja mutta myös muusta toiminnasta siirtyvien paranevat enemmän kuin tulomuutos antaisi olettaa.

Tulos on pohtimisen arvoinen. Työttömyydestä eläköityville eläke tuo varmuuden toimeentulon jatkuvuudesta. Tämä saattaa parantaa kokemusta rahojen riittävyydestä, vaikka tulotaso ei tosiasiallisesti nousisikaan. Työstä eläköityvät puolestaan arvioivat eläkkeen riittävyyden työtuloja heikommaksi.

Tulokset voivat kertoa myös siitä, että eri lähteistä saataville tuloille asetetaan erilaisia odotuksia. Tuloilla ja niiden lähteillä, oli se sitten oma työ tai jokin sosiaaliturvan muoto, voi olla rahallisen arvon lisäksi jokin muu hienosyisempi merkitys.

Lähteet

Rantala Juha & Suoniemi Ilpo (2011). Toimeentulon muuttuminen eläkkeelle siirryttäessä – ekvivalenttitulosuhteen tarkastelua. Yhteiskuntapolitiikka 76 (2011):1

Palomäki, Liisa-Maria (2018a) Does it matter how you retire? Old-age retirement routes and subjective economic well-being. Social Indicators Research May 2018

Palomäki, Liisa-Maria (2018b). Pensioners’ subjective economic well-being in European countries: comparisons behind the income satisfaction paradox. Finnish Centre For Pensions Studies 04/2018

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.