Blogilistaus

Kirjoitin keväällä, miten ulkomaisen eläkkeen hakemiseen kannattaa ennakkoon varautua. Nyt kerron tärkeimmät ulkomaan eläkkeen hakemisen vaiheet – miten eläkettä haetaan eri maista, milloin hakemus kannattaa jättää, miten hakemus etenee ja miten verotusasioita kannattaa selvitellä.

Kerrataan vielä aluksi, mistä maista Suomessa asuva voi hakea Eläketurvakeskuksen kautta lakisääteisiä eläkkeitä:

  • EU- ja ETA-maista
  • Sveitsistä
  • maista, joiden kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus (sosiaaliturvasopimusmaat): Australia, Chile, Etelä-Korea, Intia, Israel, Kanada ja Quebec sekä Yhdysvallat.

Lisäksi neuvomme Kiinan eläkkeen hakemisessa.

1. Eläkkeen hakeminen EU- ja ETA-maista sekä Sveitsistä

EU- ja ETA-maiden sekä Sveitsin eläkkeiden hakeminen käynnistyy eläkehakemuksen ja liitteen U (asuminen ja työnteko ulkomailla) täyttämisellä. Lisäksi maakohtaisesti asian käsittelyyn saatetaan tarvita joitain tiettyjä asiakirjoja. Voit toimittaa hakemuksen suoraan Eläketurvakeskukselle, omaan työeläkelaitokseesi tai Kelaan. Eläketurvakeskus välittää hakemuksesi ja tarvittavat lisätiedot ulkomaiselle eläkelaitokselle käsiteltäväksi.

Kaikissa maissa ei vanhoja työskentelytietoja löydy rekisteristä. Siksi sinun kannattaa toimittaa hakemuksen liitteenä kaikki ulkomailla työskentelyyn liittyvät asiakirjat, esimerkiksi työtodistukset.

Monessa Itä-Euroopan maassa on aikaisemmin ollut käytössä niin sanottu työkirja, johon tiedot työskentelystä on merkitty. Työkirja toimiikin lähtökohtana eläkeoikeuden selvittämiseen. Osa ulkomaista tarvitsee työkirjan alkuperäisenä, osalle riittää oikeaksi todistetut kopiot alkuperäisestä työkirjasta. Jos työkirja ei enää ole tallessa, tietoja voi yleensä selvittää maan keskusarkistoista.

2. Miten sosiaaliturvasopimusmaiden eläkettä haetaan?

Kun haet eläkettä sosiaaliturvasopimusmaasta, sinun tulee täyttää kahdenvälisen sosiaaliturvasopimuksen mukainen hakemuslomake. Eläketurvakeskus lähettää kyseisen hakemuslomakkeen sinulle täytettäväksi, jos ilmoitat Suomen eläkehakemuksella hakevasi myös sosiaaliturvasopimusmaan eläkettä.

Jos haet ainoastaan sosiaaliturvasopimusmaan eläkettä, voit soittaa Eläketurvakeskuksen asiakaspalveluun ja pyytää kyseisen maan hakemuslomaketta tai tulostaa sen Työeläke.fi:stä. Suomen eläkehakemuksen täyttäminen ei ole tarpeellista.

3. Milloin eläkehakemus kannattaa jättää?

Siihen, milloin hakemus ulkomaisesta eläkkeestä kannattaa jättää, ei ole yhtä oikeaa vastausta. Asiaan vaikuttavat esimerkiksi

  • mistä maasta eläkettä haetaan
  • kyseisen maan eläkeikä
  • kuinka kauan olet ulkomailla ollut.

Ulkomaisten eläkehakemusten käsittely usein kestää kauemmin kuin Suomen eläkettä koskevan hakemuksen käsittely. Jos huomattava osa kokonaiseläkkeestäsi tulee ulkomailta, jätä hakemus jo hyvissä ajoin, noin 8-10 kuukautta ennen toivomaasi eläkkeen alkamisajankohtaa. Toisaalta joidenkin maiden, esimerkiksi Latvian ja Liettuan, eläkkeitä ei voi hakea kovinkaan aikaisin.

Emme ota hakemuksia vastaan yli 12 kuukautta ennen eläkkeen toivottua alkamista. Näin varmistamme, että hakemuksen mukana ulkomaille toimitettavat tiedot ovat edelleen ajan tasalla. Moni ulkomainen eläkelaitos saattaa myös hylätä liian aikaisin jätetyn hakemuksen.

Eläkeikäsi ulkomailla saattaa erota huomattavasti Suomen eläkeiästäsi. Esimerkiksi vuonna 1955 syntyneen alin eläkeikä Suomessa on 63 vuotta ja 3 kuukautta, mutta yleinen eläkeikä Saksassa on 65 vuotta ja 9 kuukautta. Useasta maasta eläkettä on mahdollista hakea jo varsinaista eläkeikää aikaisemmasta ajankohdasta. Tämä yleensä tarkoittaa sitä, että eläkkeesi jää pysyvästi pienemmäksi.

Kaikkien maiden eläkettä ei voida myöntää eläkehakemuksen jättämistä edeltävältä ajalta. Siksi hakemus kannattaa jättää viimeistään eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana. Sveitsin eläkkeen lykkäämistä taas on hyvä selvitellä jo hyvissä ajoin ennen kuin itse eläkkeelle jääminen on ajankohtaista.

Koska sekä eri maiden eläkejärjestelmät, että asiakkaidemme tilanteet eroavat toisistaan hyvinkin paljon, en voi antaa mitään yleispätevää neuvoa siitä, miten ja milloin juuri sinun kannattaa toimia. Työeläke.fi:stä voit lukea maakohtaisista kuvauksista, mitä asioita kunkin maan eläkettä haettaessa kannattaa huomioida.

4. Ulkomaisesta eläkelaitoksesta tulevat kyselyt

Ulkomainen eläkelaitos tutkii hakemuksen saatuaan, onko sinulla oikeus eläkkeeseen. Tässä vaiheessa saatat saada erilaisia kyselyitä. Usein nämä kyselyt liittyvät työskentely- ja asumisaikojesi selvittelyyn, eläkkeen alkamisajankohtaan tai pankkitilitietoihisi.

Maittain vaihtelee paljonkin se, voiko eläkkeen rinnalla työskennellä ja jos voi, kuinka paljon. Tästä syystä ulkomainen eläkelaitos voi tiedustella sinulta tämänhetkisestä työskentelystäsi. On myös mahdollista, että työskentely estää ulkomaisen eläkkeen myöntämisen kokonaan. Siinä tapauksessa voit hakea eläkettä uudelleen myöhemmin.

Usein ulkomainen eläkelaitos lähettää kyselyt oman maansa kielellä. Voit vastata kyselyihin myös suomeksi. EU- ja ETA-maiden ja Sveitsin eläkelaitoksiin voi vastata myös muilla EU:n virallisilla kielillä.

5. Miten ulkomaiseen eläkepäätökseen haetaan muutosta?

Jos ulkomaisessa eläkepäätöksessä on mielestäsi virhe, voit hakea siihen muutosta päätöksestä löytyvien ohjeiden mukaisesti. Voit kirjoittaa valituksen myös suomeksi. Tarkista päätöksestä, missä ajassa se tulee toimittaa ja toimitetaanko se ulkomaiseen eläkelaitokseen vai suoraan valitusasteeseen.

6. Muutokset olosuhteissa eläkepäätöksen jälkeen

Ulkomaiselle eläkelaitokselle pitää ilmoittaa, jos olosuhteissa tapahtuu muutoksia. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi uusi osoite ja siviilisäädyn muuttuminen. Myös uusi pankkitili tulee ilmoittaa erikseen ulkomaiselle eläkelaitokselle.

Monen maan eläkelaitokset tarkistavat tietyn ajan välein – usein vuosittain – ettei eläkkeensaajan olosuhteissa ole tapahtunut eläkkeeseen vaikuttavia muutoksia. Tällöin ulkomainen eläkelaitos lähettää asiakkaalle kyselylomakkeen, johon yleensä tulee hakea viranomaisen leima. Leiman saa esimerkiksi Eläketurvakeskuksesta tai Kelasta. Joidenkin maiden eläkelaitokset eivät lähetä lomaketta automaattisesti, vaan eläkkeensaajan tulee itse varmistaa, että vahvistetut tiedot lähetetään ulkomaille.

7. Ulkomaisen eläkkeen verotus

Eläketurvakeskuksesta kysytään usein ulkomaisen eläkkeen verottamisesta. Riippuu Suomen ja ulkomaan välisestä kahdenkeskeisestä verosopimuksesta, miten eläkettä verotetaan. Tästä syystä veroasioita kannattaa kysyä Suomen verohallinnosta tai ulkomaan veroviranomaisilta. Suomessa voit olla yhteydessä verottajan Henkilöasiakkaan kansainvälinen tuloverotus –palveluun numerossa 029 497 024.

Kaikissa maissa veroa ei peritä eläkkeestä ennakonpidätyksenä, joten saattaa olla, että sinun pitää maksaa vero ulkomaille jälkikäteen.

8. Miten ulkomaista eläkettä haetaan sopimuksettomasta maasta?

Oletko asunut tai työskennellyt EU:n ulkopuolella maassa, jonka kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta? Selvitä eläkeoikeutesi suoraan kyseisen maan eläkelaitoksesta. Koska eläkkeiden maksamisesta Suomeen ei erikseen ole sovittu, ei sitä välttämättä voida maksaa sinulle. Yhteystietoja eri maiden eläkelaitoksiin löydät kansainvälisen sosiaaliturvayhdistyksen ISSA:n sivuilta.

Lisätietoa:

Eläketurvakeskuksen asiakaspalvelun yhteystiedot

Miten haen eläkettä ulkomailta (Työeläke.fi)

Usein kysyttyä ulkomaisten eläkkeiden hakemisesta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.