Blogilistaus

Suomessa on kaiken kaikkiaan hyvä ja kattava työeläkejärjestelmä. Ajoissa tehtävät muutokset pitävät järjestelmän hyvässä kunnossa. Meneillään on useita järjestelmää kehittäviä uusia lakihankkeita.

Työeläketurvaa koskevaan lainsäädäntöön on vuosien varrella tehty sekä isompia että pienempiä lainmuutoksia. Viimeinen suurempi eläkeuudistus tuli voimaan vuonna 2017, ja sen mukainen asteittainen vanhuuseläkeiän nousu jatkuu vielä useamman vuoden ajan.

Eläketurvakeskuksessa teemme työtä toimivan työeläketurvan puolesta. Tarjoamme työeläkelainsäädännön valmisteluun asiantuntija-apua ministeriöiden työryhmille. Suurta etuuksien uudistusta ei juuri nyt ole valmistelussa, mutta pienempiä kokonaisuuksia pohditaan eri työryhmissä. Lisäksi eduskunta käsittelee parhaillaan perhe-eläkkeiden uudistusta, joka päivittää perhe-eläketurvan vastaamaan paremmin yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia.

Muutoksia valmistellaan STM:n työryhmissä

Työeläkejärjestelmän suurin käynnissä oleva lainvalmisteluhanke on kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmän yhdistäminen. Siinä on kyse järjestelmän rakenteiden uudistamisesta ja hankkeessa tavoitellaan laajempaa pohjaa riskien jakamiselle. Työryhmän toimikausi kestää näillä näkymin vuoden 2021 loppuun saakka.

Muutos toisi nykyiset kunta-alan työntekijät vakuutettavaksi työntekijän eläkelain mukaisesti, ja siinä perustettaisiin uusi työeläkevakuutusyhtiö. Muutos on siinä mielessä eläkeuudistuksista poikkeava, että sillä ei olisi vaikutusta ansaittuihin eläkeoikeuksiin. Mittavien rahoitukseen liittyvien vaikutusten takia valmistelu on vaatinut paljon aikaa ja perusteellisia selvityksiä.

Työkyvyttömyyseläkkeiden rintamalla valmistellaan lainmuutosta, joka vähentäisi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien henkilöiden työnteon estäviä kannustinloukkuja. Uudistuksella tavoitellaan nykyistä kaksiportaista mallia joustavampaa mallia, jossa työn tekeminen kasvattaisi aina eläkkeensaajan kokonaisansiota. Uudistukseen on liittynyt paljon ratkaistavia asioita, mutta sen tavoite vie oikeaan suuntaan. Uudistuksen on arvioitu tulevan voimaan 1.1.2024.

Vaikuttavalla ja oikein ajoitetulla työeläkekuntoutuksella voidaan ehkäistä työkyvyttömyyttä ja pidentää työuria. Kuntoutuksen kokonaisuutta uudistetaan vuoteen 2022 mennessä kuntoutuskomitean ja kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelman ehdotusten pohjalta.

Yrittäjien eläkejärjestelmän uudistuksia pohditaan vuonna 2019 valmistuneen raportin pohjalta. Tavoitteena on, että yrittäjien työtulo vastaisi paremmin todellisia tuloja ja sen myötä myös eläketurva olisi paremmalla tasolla. Työryhmä jatkaa pohdintaa siitä, miten lain tarkoittama oikea YEL-taso pitäisi määrittää. Eläketurvakeskuksessa on tehty taustatyötä toimeenpanossa avustavan laskurin kehittämisessä ja testaamisessa.

Myös oikeusministeriön hankkeet koskevat eläkealaa

Hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaa lainsäädäntöä valmistellaan työryhmässä, jonka toimikausi kestää tämän vuoden loppuun. Valmistelun lopputuloksena olisi tärkeää saada selkeät säännökset, joiden pohjalta automaattista päätöksentekoa voitaisiin hyödyntää niin työeläkelalla kuin muuallakin hallintoasioiden käsittelyssä.  

Julkisuuslain ajantasaistamista valmistelevien työryhmien tavoitteena nykyistä selkeämpi ja toimivampi lainsäädäntö. Työssä tarkastellaan myös soveltamisalan laajentamistarpeita ja mietitään muita avoimuuden edistämisen keinoja. Osana työtä mietitään julkisuuslain soveltamisen toimivuutta työjärjestelmässä.

Työssä on lähdetty liikkeelle kartoittamalla nykyisen lainsäädännön toimivuutta ja ongelmakohtia. Tämä onkin hyvä lähtökohta laajalle työlle, jolle on varattu sen valmisteluaikaa vuoden 2023 kesäkuulle saakka. Valmistelun etenemistä voi seurata hankkeen sivuilla.

Kommentit (1)

  1. Olisiko perhe-eläkeuudistus ollut syytä mainita? Sehän on jo eduskunnassa, mutta merkittävästä uudistuksesta on kyse.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.