Ajankohtaislistaus
7.1.2021
Nainen seisoo kadulla sateenvarjon kanssa. Taustalla autoliikennettä.

Suomalaiset kokevat huolta erityisesti pienituloisten eläkeläisten toimeentulosta. Huolta herättävät myös kohtuuhintaisten sote-palvelujen saatavuus ja eläkeläisten tuloerot. Naiset kokevat eläkehuolia miehiä useammin, kertoo Eläketurvakeskuksen (ETK) tuore tutkimus.

Tutkimuksen mukaan pienituloisten eläkeläisten toimeentulosta on huolestunut kolme neljästä suomalaisesta. Naiset ovat toimeentulosta huolissaan miehiä useammin.

– Naisista toimeentulohuolta kokee neljä viidestä, miehistä vain kaksi kolmesta. Sukupuolten välinen ero on selkeä, ETK:n erikoistutkija Liisa-Maria Palomäki sanoo.

Tutkija arvioi, että huoli eläkkeiden riittävyydestä voi liittyä naisten keskimäärin matalampaan eläketasoon. Matalan eläketason syynä ovat usein naisten pienemmät ansiotulot.

Kuvio 1

”Huolestuttavatko seuraavat eläketurvaan liittyvät asiat sinua asteikolla yhdestä viiteen, siten että 1 = ei lainkaan ja 5 = erittäin paljon?” -väittämän vastaukset prosenttijakaumana. Kuvion tiedot löytyvät Excel-taulukosta.

Kuvion 1 ”Huolestuttavatko seuraavat eläketurvaan liittyvät asiat sinua asteikolla yhdestä viiteen, siten että 1 = ei lainkaan ja 5 = erittäin paljon?” tiedot Excel-taulukkona

Myös eläkeläisten väliset tuloerot ja eläkevarojen sijoitustoiminnan riskit huolestuttavat naisia yleisemmin kuin miehiä.

– Ajatus siitä, että itse eläkeläisenä jää heikompaan tuloasemaan, voi heijastua naisten yleisempänä huolena eläkeläisten välisistä tuloeroista ja pienituloisten eläkeläisten toimeentulosta, Palomäki toteaa.

Eläkejärjestelmään luotetaan yhä

Huolista huolimatta seitsemän kymmenestä suomalaisesta pitää eläkejärjestelmää luotettavana. Luottamus on muita yleisempää ikääntyneiden, parisuhteessa olevien, korkeammin koulutettujen sekä terveytensä hyväksi kokevien joukossa.

– Tutkimus vahvistaa aikaisempien mielipidemittausten tuloksia luottamuksesta. Luottamus eläkejärjestelmään näyttää olevan yleisempää niille, jotka kokevat vähemmän huolta talous- ja työllisyystilanteesta, Liisa-Maria Palomäki kertoo.

Tosin Palomäki näkee suomalaisten luottamuksessa ristiriitaisiakin piirteitä.

 – Vaikka enemmistö luottaa eläkejärjestelmään, kuitenkin vain joka neljäs pitää eläkejärjestelmää oikeudenmukaisena tai selkeänä.

Naiset, terveytensä huonoksi kokevat ja matalasti koulutetut kokivat eläkejärjestelmän oikeudenmukaiseksi muita harvemmin. He myös suhtautuivat eläkkeiden riittävyyteen muita kriittisemmin.

Kuvio 2

”Mitä mieltä olet seuraavista eläkkeisiin liittyvistä väittämistä?” - vastaukset prosenttijakaumana. Kuvion tiedot löytyvät Excel-taulukosta.

Kuvion 2 ”Mitä mieltä olet seuraavista eläkkeisiin liittyvistä väittämistä?” tiedot Excel-taulukkona

ETK:n tutkimuksen mukaan luottamus eläkevarojen sijoitustoimintaan ja näkemys sijoitustoiminnan riskeistä ovat yhteydessä yleiseen eläketurvan luottamukseen. Eläkevarojen hoidon luotettavaksi kokevat suomalaiset luottavat useammin myös eläkejärjestelmään. Myös sijoitustoiminnan riskeistä vähemmän huolestuneet suomalaiset pitävät eläketurvaa useammin yleisesti ottaen luotettavana.

Tutkimuksen aineisto kerättiin lomakekyselyllä syys-joulukuussa 2019. Kyselyyn vastasi 1757 iältään 25–67-vuotiasta suomalaista.

Julkaisu: Luottamus eläketurvaan vuonna 2019 – Kyselytutkimus eläketurvaan liittyvistä näkemyksistä. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 07/2020. (Julkari)

Diapaketti: Luottamus eläketurvaan vuonna 2019 (SlideShare)

Sanna Tenhusen blogi: Eläkevarojen sijoitustoiminta heijastuu suomalaisten luottamukseen eläkejärjestelmää kohtaan


Tilastokeskus: pienituloisia eläkeläisiä 5,3-15,1 prosenttia

  • EU:n tilastoviranomaisen Eurostatin mukaan pienituloisia ovat henkilöt, joiden ekvivalenttirahatulo jää alle 60 prosenttiin koko väestön ekvivalentista mediaanitulosta. OECD puolestaan käyttää 50 prosentin pienituloisuusrajaa.
  • Tilastokeskuksen 18.12.2020 julkistamien tietojen mukaan vuonna 2019 Suomen eläkeläisistä oli pienituloisia EU-määritelmän perusteella 15,1 prosenttia. Koko väestöstä pienituloisia oli 12,3 prosenttia.
  • OECD-määritelmän perusteella Suomen eläkeläisistä pienituloisia oli 5,3 prosenttia ja koko väestöstä 5,2 prosenttia.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.