Kanadas pensionssystem i korthet

Kanadas pensionssystem består av arbetspensionssystemet (Canada Pension Plan) samt folkpensionssystemet (Old Age Security). Quebec har ett eget separat arbetspensionssystem (Quebec Pension Plan).

Arbetspensionen omfattar alla löntagare och företagare från och med 18 års ålder (eller från början av år 1966) till och med pensioneringen eller till och med 70 års ålder. Försäkringsavgifter betalas för årsinkomster som ligger mellan en undre och en övre gräns.

Från folkpensionssystemet betalar man bara ålderspensioner till personer som uppfyller vissa bosättningskrav.

Det registrerade pensionsskyddet på arbetsmarknaden (Registered Pension Plans, RPP) omfattar under 40 % av de anställda. På den offentliga sektorn omfattas över 80 procent av de anställda av tilläggspensionsskyddet, men på den privata sektorn bara en fjärdedel av de anställda.  Majoriteten är medlemmar av förmånsbaserade system.

I arbetspensionssystemet uppstår pensionsrätt redan på basis av en betald försäkringsavgift. I Quebecs pensionssystem måste försäkringsavgifterna vara betalda för minst ett år.

Folkpensionen finansieras med statens skattemedel.

Läs mer:

På andra webplatser: