Blogilistaus
19.12.2022 Laura Ristola

Suomenlahden yli liikkuu vuosittain tuhansia työntekijöitä, joiden kohdalla on selvitettävä, missä maassa heidän työskentelynsä tulee vakuuttaa ja minkä maan sosiaaliturvaan he kuuluvat. Eläketurvakeskuksen ja Viron ulkomaantyön vakuuttamisesta vastaavan viranomaisen, Sotsiaalkindlustusametin, välinen yhteistyö on tästä syystä tärkeää.

Teimme joulukuun alussa kuuden hengen voimin vierailun Viroon Sotsiaalkindlustusametiin tapaamaan virolaisia kollegoitamme, joiden kanssa teemme paljon yhteistyötä ulkomaantyön vakuuttamisasioissa. Virolaiset vierailivat luonamme viimeksi vuoden 2019 lokakuussa. Oli todella antoisaa vierailla heidän luonaan ja nähdä heidän toimintatapojaan sekä päästä keskustelemaan yhteisistä asioista.

Yhteistyö virolaisten kanssa on toiminut jo pitkään sujuvasti. Yhteistyön sujuvuus on ensiarvoisen tärkeää, koska Suomenlahden yli liikkuu vuosittain tuhansia työntekijöitä, joiden kohdalla on selvitettävä, missä maassa heidän työskentelynsä tulee vakuuttaa ja minkä maan sosiaaliturvaan he kuuluvat. Suomeen ulkomailta tulevan työvoiman osalta virolaiset lienevät suurin joukko. Osa heistä asuu ja työskentelee Suomessa ja osa taas asuu vakituisesti Virossa ja tekee työtä sekä Suomessa että Virossa.

Viime vuonna Sotsiaalkindlustusamet myönsi Suomeen yli 11 000 A1-todistusta. Ennätysvuonna 2018 todistuksia myönnettiin melkein 22 000 kpl. Suuri osa Virosta myönnetyistä A1-todistuksista on ns. usean maan todistuksia, joissa työskentelymaita on kerralla vähintään kaksi. Näissä tilanteissa Viro on henkilön asuinmaana ratkaissut EU-sääntöjen perusteella työntekijöiden kuulumisen Viron sosiaaliturvaan Suomessa työskentelyn aikana eli henkilöä ei vakuuteta Suomessa.

Lähetettyjen työntekijöiden lisäksi virolaisia työntekijöitä työskentelee paljon myös suomalaisten työnantajien palveluksessa Suomessa. Nämä virolaiset vakuutetaan Suomessa, ja heille kertyy Suomeen työeläkettä. Viime vuonna Suomesta maksettiinkin eläkettä lähes 3 500 Virossa asuvalle ja uusia eläkehakemuksia lähetettiin Viroon 763 kpl, joka oli 13 % kaikista EU-maihin Suomesta lähetetyistä hakemuksista.

Säännöllinen yhteistyö sujuvoittaa vakuuttamisratkaisuja

Liikkuvuutta Viron ja Suomen välillä on siis paljon, joten yhteistyötäkin tarvitaan. Eläketurvakeskus, Kela ja Sotsiaalkindlustusamet järjestävät vuosittain yhdyslaitosneuvottelut, joissa käsitellään esimerkiksi sitä, miten maat soveltavat EU-asetusta tietyissä tilanteissa ja muita ajankohtaisia aiheita. Neuvottelut on perinteisesti järjestetty vuorotellen kummassakin maassa. Koronapandemian aikana nämä järjestyivät etäyhteydellä. Edellisissä yhdyslaitosneuvotteluissa ajankohtaisia asioita olivat mm. etätyö ja EU:n komission koronalinjaukset.

Virallisten neuvottelujen lisäksi Eläketurvakeskus ja Sotsiaalkindlustusamet järjestävät keskenään työkokouksia, joissa ratkotaan yksittäisiä kinkkisiä tapauksia yhdessä molempien maiden käsittelijöiden kesken. Näitä kokouksia järjestetään tarpeen mukaan muutaman kerran vuodessa, vetovastuun vaihdellessa vuorotellen. Kumpikin maa tuo keskusteluun ne asiat, joita haluaa pohtia toisen osapuolen kanssa.

Yhteisten kokousten ja tapaamisten lisäksi yhteistyö virolaisten kanssa sujuu mutkattomasti myös päivittäisessä työskentelyssä. Ennen EU-alueella käyttöönotettua sähköistä tietojenvaihtojärjestelmä EESSIä käytimme päivittäisessä työssä apuna suojattua sähköpostiyhteyttä, joka nopeutti tietojenvaihtoa ja ulkomaantyön vakuuttamiseen liittyvien hakemusten ratkaisua. EESSIn tultua käyttöön ulkomaantyön vakuuttamisessa syyskuussa 2020 siirryimme käyttämään sitä, ja nyt lisätietopyynnöt kulkevat Viroon sähköisesti.

Ensi kesänä yhteistyö maiden kesken syvenee entisestään, kun yksi Eläketurvakeskuksen ulkomaantyön vakuuttamisen asiantuntijoista lähtee kuukaudeksi Sotsiaalkindlustusametiin työkiertoon. Tämä ei ole etk:laisten ensimmäinen työkierto Viroon, mutta ensimmäinen moneen vuoteen. Toiveissa on, että ymmärrys toisten toimintatapoja kohtaan lisääntyy entisestään. Tämä toivottavasti helpottaa ja nopeuttaa hakemusten ratkaisuja entisestään. Ehkä lähivuosina saamme Virosta kollegan työkiertoon Eläketurvakeskukseen?

Kuva joulukuiselta vierailulta Viron Sotsiaalkindlustusametiin. Kuvassa sekä etk:laiset että Viron kollegamme.

Lisää aiheesta:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.