Blogilistaus
10.2.2023 Tiina Ahonen

A1-todistusta ei tarvitse hakea jokaiselle työmatkalle erikseen, vaan työntekijälle voi hakea kaksi vuotta voimassa olevan A1-todistuksen. Yksi todistus siis riittää turvaamaan usein matkustavan työntekijän sosiaaliturvan.

A1-todistuksen hakemista määrittelee EU:n sosiaaliturva-asetus. Asetuksessa ei ole määritelty aikarajaa sille, kuinka lyhyelle ulkomaantyölle todistusta tulee hakea. Periaate on, että todistuksen puuttuessa työ tulee vakuuttaa työskentelymaassa. A1-todistuksella osoitetaan henkilön kuuluminen lähtömaan eli Suomen sosiaaliturvaan ulkomailla työskentelyn aikana. Todistuksesta työskentelymaa tietää, että työntekijän lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut kuuluu maksaa Suomeen eikä niitä saa periä samanaikaisesti työskentelymaahan.

EU-asetukseen ei ole tullut muutosta, mutta Eläketurvakeskus täsmensi loppuvuonna 2022 sen perusteella sovellettavaa ohjeistustaan, koska A1-todistus voi olla tarpeen myös lyhyemmillä työmatkoilla. A1-todistusta ei korvaa eurooppalainen sairaanhoitokortti eikä matkavakuutus.

A1-todistusta ei tarvitse hakea jokaiselle työ- ja virkamatkalle erikseen

Jos työntekijä matkustaa paljon, työnantajan kannattaa hakea hänelle A1-todistus kahdeksi vuodeksi kerrallaan, virkamiehelle jopa kolmeksi. Todistusta ei tarvitse hakea jokaiselle työ- ja virkamatkalle erikseen, vaan työntekijälle voi hakea yhden A1-todistuksen, joka kattaa kaikki ulkomaantyöjaksot ja EU-maat todistuksen voimassaoloaikana.

Todistusta hakiessa työnantajan ei tarvitse tietää, kenen asiakkaan konetta työntekijä lähtee korjaamaan tai missä hotellissa seminaari järjestetään. Riittää, että tiedossa on, missä EU-maissa työntekijä todennäköisimmin käy työmatkoillaan ja miten työn arvioidaan jakaantuvan maiden välille. Jos työmatka suuntautuukin EU-maahan, joka ei ollut tiedossa hakemishetkellä tai jossakin maassa ei ole tarvetta käydä, todistusta ei tarvitse korjata. Ei ole myöskään tarvetta ilmoittaa, jos työn määrä jossakin maassa osoittautuukin suuremmaksi tai pienemmäksi kuin alun perin arvioitiin, jos työntekijä edelleen tekee työtään enimmäkseen Suomessa.

Hakemus kannattaa laatia ajoissa ennen ensimmäistä työmatkaa, mutta todistuksen voi hakea myös jälkikäteen. Täsmennetty ohjeistus ei koske jo tapahtuneita työmatkoja, ellei työskentelymaa pyydä todistusta tai työntekijän etuusasia Suomessa vaadi asian selvittämistä.

A1-todistusta voi tarvita myös lyhyillä työmatkoilla

Ulkomaan työskentely on kasvanut ja moninaistunut. Aiemmin ulkomaille lähdettiin töihin vuoden, parin työkomennuksille, mutta nyt kasvavassa määrin myös lyhyille työmatkoille sekä etätöihin. Rajanveto on hankalaa: tarve A1-todistukselle voi tulla päivän työmatkalla yhtä hyvin kuin pidemmällä komennuksella.

Käytännöt vaihtelevat maittain ja toimialoittain. Esimerkiksi rakennustyömailla A1-todistusta kysytään monesti jo työmaan porteilla. Kokouksissa, seminaareissa ja virkamatkoilla taas harvemmin. EU-säännökset eivät kuitenkaan tee eroa työn tai työntekijäryhmien osalta. Tapaturma tai sairastuminen voi sattua kokousmatkallakin.

Eläketurvakeskus ei valvo A1-todistusten hakemista ja se, vaatiiko työskentelymaa todistusta, vaihtelee. Todistuksen puuttumisella voi kuitenkin olla seurauksia ulkomailla, ja nämä seuraamukset, kuten esim. mahdolliset sanktiot, työnantaja saa selville vain työskentelymaasta.

A1-todistuksen voi saada Eläketurvakeskuksesta jopa parissa tunnissa

A1-todistusta voi hakea Eläketurvakeskuksen sähköisessä asiointipalvelussa. Todistus on maksuton. Jos todistus voidaan käsitellä Eläketurvakeskuksessa automaattisesti, saa hakija todistuksen arkipäivisin jopa parissa tunnissa. Jos hakemus vaatii yhteydenottoa toiseen maahan tai lisätietoja hakijalta, vie käsittely kauemmin.

Reissuun voi lähteä, vaikka todistusta ei olisi ehditty myöntää ennen työmatkaa. Jos työskentelymaa juuri tällöin vaatii todistusta, Eläketurvakeskuksen palvelusta voi itse ladata ns. vireilläolotodistuksen, joka kertoo, että todistushakemus on tehty ja asia on hoidossa.

Lue lisää:

Usein kysyttyä ulkomaantyön vakuuttamisesta

A1-todistuksen hakeminen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.