Blogilistaus

Työeläkevakuuttamisessa työtä tehdään joko yrittäjäasemassa tai työsuhteessa. Kolmatta muotoa tai muuta välitilaa ei ole, vaikka usein niin luullaan.

Moni tekee työtään myös rinnakkain yrittäjänä ja palkansaajana. Laskutuspalveluyritykset toivat uuden piirteen yrittäjyyteen, ja eläkevakuuttamisen hoidosta on ymmärrettävästi ollut epätietoisuutta.

Yrittäjä vastaa itse eläkevakuuttamisestaan yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisesti. Työsuhteessa tehtävä työ vakuutetaan työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisesti. Sovellettava eläkelaki ei ole vapaasti päätettävissä oleva asia, vaan se määräytyy todellisten olosuhteiden perusteella.

YEL tuli voimaan vuonna 1970. Maailma ja yrittäjyys sen osana olivat tuolloin monessa suhteessa kovin erilaisia kuin nykyään. Yhteiskunnan muutoksiin nähden YEL:n pääperiaatteet ovat muuttuneet 50 vuoden aikana hämmästyttävän vähän. YEL on kestänyt hyvin aikaa ja se tarjoaa edelleen hyvät puitteet vakiintuneen, usein toiminimellä tai yhtiössä tehtävän yrittäjätyön eläkevakuuttamiselle.

Itsensä työllistäjät ja kevytyrittäjät ovat yrittäjiä

Ajan kuluminen näkyy siinä, että 2000-luvulla yrittäjyyden kirjo on kasvanut ja se on saanut uusia piirteitä: mm. jaksottaisuus, internetin hyödyntäminen, yksin yrittäminen sekä työsuhteisen työskentelyn ja yritystoiminnan limittäisyys.

Usein yritystoiminta on pienimuotoista ja puhutaan itsensä työllistäjistä tai kevytyrittäjistä, eivätkä henkilöt itsekään aina miellä olevansa yrittäjiä. Yrittäjäidentiteetin puuttuessa on ymmärrettävää, että niin verotusta kuin eläkevakuuttamista koskevat asiat koetaan vieraiksi ja niihin liittyvä vähäinenkin byrokratia jopa vastenmieliseksi. Lainsäätäjän silmissä kyse on kuitenkin yritystoiminnasta ja yrittäjistä, eli erillistä kevytyrittäjyyttä, kolmatta muotoa, ei ole.

Laskutuspalveluyritykset, uusi piirre yrittäjän tukena

Toimivilla markkinoilla kysyntä luo tarjontaa. Viime vuosina on perustettu useita palveluntarjoajia, ns. laskutuspalveluyrityksiä, jotka korvausta vastaan ovat sitoutuneet huolehtimaan asiakkaansa tekemän työsuorituksen laskutuksesta, veron ennakonpidätyksestä sekä vakuutusmaksuista. Alan julkaisemien kasvulukujen perusteella palveluille on ollut selvästi kysyntää. Laskutuspalveluyrityksen käyttö tarjoaa sujuvan tavan kokeilla yrittäjyyttä tai tehdä satunnaisesti yrittäjätyötä ilman raskaaksi koettuja yrittäjä-asemaan liittyviä velvoitteita.

Verohallinto on ohjeistuksessaan sallinut, että laskutuspalveluyritys voi toimia ikään kuin työnantajana ja suorittaa ennakonpidätyksen. Eläkevakuuttamisvelvollisuus arvioidaan kuitenkin erillään verotuksesta.  Normaalisti laskutuspalveluyrityksen kautta laskutettu työ tehdään yrittäjänä ja työskentely pitää vakuuttaa YEL:n mukaisesti.

YEL kaipaa edelleen kehittämistä

Laskutuspalveluyritysten käyttö on uusi piirre yrittäjyyden kirjoon. Siksi on ymmärrettävää, että alkuvaiheessa vallitsi epätietoisuutta oikeasta tavasta hoitaa eläkevakuuttaminen. Asiat onneksi selkeytyvät, ja nyt eläkevakuuttajat yhdessä asiakkaidensa käyvät läpi vakuutusjärjestelyjä ja yhtenäistävät käytäntöjään. Tällä varmistetaan se, että henkilölle karttuu eläkettä oikean eläkelain mukaisesti: yrittäjille YEL:n ja työntekijöille TyEL:n.

Jo keski-ikäinen YEL tarjoaa hyvät puitteet vakuuttaa perinteistä yrittäjätyötä. Se taipuu kuitenkin vähän huonosti uudemman yrittäjyyden kaikkiin tilanteisiin. Nyt laskutuspalveluyritykset ovat antaneet hyvän kimmokkeen miettiä YEL:n kehittämistä siten, että se tarjoaisi toimivan tavan kaikenlaisen yrittäjyyden vakuuttamiseen. Vaikka olen huono veikkaaja, uskon että jatkossakaan ei kolmatta muotoa ole, vaan työtä tehdään joko YEL- tai TyEL-vakuutuksen alla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.