Blogilistaus

Ystäväni on yrittäjä. Hänen mielestään YEL-vakuutus on turhan kallis, ja hän pohti, että saisi samanlaisen eläketurvan halvemmalla muualta. Jäin miettimään asiaa. Mitä YEL-vakuutuksen kaltainen yksityinen vakuutusturva voisi maksaa, jos sellainen vakuutus olisi markkinoilla tarjolla? Arvioin vakuutuksen hintaa laskelmalla.

Laskelmani mukaan iästä ja korosta riippuen hinnaksi tuli 23–49 prosenttia työtuloista. YEL-vakuutuksen maksu on tänä vuonna 24,1 prosenttia työtulosta, 53–62-vuotiaille yrittäjille vielä eläkeuudistuksen siirtymäajalla 25,6 prosenttia. Aloittavat yrittäjät saavat maksualennuksen.

YEL tarjoaa elinikäisen turvan

YEL-vakuutus turvaa yrittäjän toimeentuloa vanhuuden ja pysyvän työkyvyttömyyden varalta sekä perheen toimeentuloa yrittäjän kuoleman varalta. YEL-vakuutuksen kaltaista turvaa ei ole markkinoilta saatavilla. Työkyvyttömyysturva on usein määritelty euromääräisenä summana, ja vakuutusturvan sisältöön ja hintaan saattaa vaikuttaa henkilön ikä ja terveydentila. Tarjottava vanhuuseläketurva on usein määräaikainen tai kertyneen pääoman määrään sidottu, ei loppuelämän kestävä. Siten yksityiset vakuutukset vastaavat hieman eri tarpeeseen kuin YEL-vakuutus lakisääteisenä sosiaaliturvana.

YEL-vakuutuksen vanhuuseläke kestää keskimäärin noin parinkymmentä vuotta tai henkilön eliniästä riippuen paljon pidempäänkin. Siinä on inflaatiosuoja. Yrittäjän nykyinen terveydentila ei vaikuta YEL-vakuutuksen ehtoihin. Myös monet sosiaaliturvaetuudet ovat sidoksissa YEL-vakuutuksen työtulon tasoon.

YEL-vakuutusta vastaavan markkinaehtoisen vakuutuksen hinnan arvioimiseen tarvitaan monia oletuksia

YEL-vakuutusta vastaavan eläketurvan hintaa arvioitaessa tarvitaan oletuksia korosta, elinajan pituudesta ja työkyvyttömyyden todennäköisyydestä. Laskelmassa tein joitain yksinkertaistuksia, joten tulokset ovat suuntaa-antavia.

Markkinaehtoisen vakuutuksen hinta riippuu eniten korko-oletuksesta eli vakuutusmaksuille oletetusta tuotosta ja myös henkilön iästä. Korkeammalla korko-oletuksella vakuutuksen hinta on nuoremmille henkilöille halvempi kuin vanhemmille, koska nuoren henkilön vakuutusmaksuille ehditään saada tuottoa pidemmän aikaa.

Laskelma tehtiin takuutuottoisen koron mukaan. Siinä on huomioitu, että luvattu eläke-etuus korottuu työssä ollessa palkkakertoimen ja eläkkeellä ollessa työeläkeindeksin mukaan. Uusissa takuutuottoisissa henkivakuutuksissa luvattu nimelliskorko oli AAE:n selvityksen mukaan Euroopan maissa 0–2 prosenttia. Suurin osa myydyistä uusista vakuutuksista on nykyään sijoitussidonnaisia, ei takuutuottoisia.

Laskelmassa eläkeikä, tavoiteltu eläkkeen suuruus ja indeksikorotukset vastaavat YEL-vakuutusta. Samoja oletuksia on käytetty Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmissa. Elinajan ja työkyvyttömyyden arviointiin käytimme toteutuneiden tietojen perusteella laadittuja malleja. Malleja löytyy TyEL-vakuutusmaksun laskentaperusteista.

Vakuutuksen hintaan sisältyy eläkkeiden ja vakuutusten hoidon kulut. Hoitokuluksi valittiin 7 prosenttia maksun määrästä.

Luvattujen eläke-etujen turvaamiseksi lainsäädännössä edellytetään, että vakuutuksen hintaan lisätään riskimarginaali. Riskimarginaalilla vakuutuksenantaja varautuu muun muassa elinajan pituuteen ja sijoitusten tuottoihin liittyviin riskeihin. Tässä laskelmassa riskimarginaalina käytin 10 prosenttia maksun määrästä. Se lienee korko-oletuksesta riippuen suunnilleen oikeaa tai jonkin verran aliarvioitua tasoa. Riskimarginaalista osa voi palautua asiakkaille asiakashyvityksinä esim. sijoitustoiminnan perusteella.

Laskelmassa markkinaehtoisen vakuutuksen hinta pääsääntöisesti YEL-vakuutusta kalliimpi

Esimerkiksi 3,7 prosentin nimelliskorko-oletuksella (2 prosentin reaalikorko) laskelmasta saatava markkinaehtoisen vakuutuksen hinta olisi 23–41 prosenttia työtuloista henkilön iästä riippuen. Ja jos oletetaan nimelliskoroksi 2,7 prosenttia (1 prosentin reaalikorko), vakuutuksen hinta olisi laskelman mukaan 40–49 prosenttia iästä riippuen. Pienemmällä nimelliskorko-oletuksella hinta olisi vieläkin korkeampi.

Laskelma antoi valituilla korko-oletuksilla pääsääntöisesti YEL-maksua kalliimman hinnan vastaavalle vakuutusturvalle. Miten tämä selittyy? Ensinnäkin YEL-vakuutusmaksun taso on asetettu samaksi kuin palkansaajien TyEL-eläkejärjestelmän keskimääräinen maksu. Näin eläkemaksun taso on sama yrittäjä- ja palkansaajatyöstä. Lisäksi YEL-eläkejärjestelmässä valtio kustantaa sen osan eläkkeensaajille maksetuista eläkkeistä, joihin yrittäjien eläkemaksut eivät riitä. Valtion osuus yrittäjien työtulojen yhteismäärään nähden oli 4 prosenttia viime vuonna.

Markkinaehtoinen vakuutus perustuisi maksujen täyteen rahastointiin eli maksun ja maksulle saatavan tuoton pitäisi riittää kyseisenä vuonna karttuneen eläkepalan maksamiseen henkilön koko eläkeajalle. Laskelman mukaisella maksulla pitäisi pystyä kustantamaan myös eläkkeen indeksikorotukset. Maksun riskimarginaalilla varauduttaisiin esimerkiksi kymmenien vuosien päähän ulottuvaan riskiin inflaation noususta tai elinajanodotteiden muutokseen.

TyEL-eläkejärjestelmä taas on pakollinen ja kattaa koko väestön. TyEL-maksussa, jonka tasoon YEL-maksu perustuu, on joustavia maksun osia. Joustavuuden avulla on mahdollista reagoida esimerkiksi elinajan pituuden, työkyvyttömyyden ja inflaation mahdollisiin muutoksiin, jos ne alkavat toteutua. Siten tältä osin ei tarvita korkeita etukäteiseen varautumiseen perustuvia riskimarginaaleja.

Tekemäni laskelman tarkoituksena ei ole ottaa kantaa siihen, mikä olisi oikea YEL-vakuutusmaksun taso, vaan tutkia YEL-vakuutuksen eläke-etuuden kustannuksiin liittyviä näkökohtia vakuutusmatemaattiselta kannalta.

Laskelman perusteella uskalsin vastata ystävälleni, että saataviin etuuksiin nähden YEL-vakuutuksen maksun taso ei ehkä sittenkään ole niin korkea, kun otetaan huomioon vielä sekin, että maksut ovat kokonaan verovähennyskelpoisia.

 

Lue lisää:

Pohdintaa YEL-vakuutuksen kannattavuudesta Mikko Kauton blogissa

Euroopan aktuaariyhdistyksen selvitys vakuutusten koroista eri maissa – AAE survey of the low interest rate environment (pdf)

 

 

 

Kommentit (5)

 1. Kannattaisiko laskea, paljonko yel-maksua pitäisi maksaa, jotta saavutetaan edes suomessa käytössä oleva takuu eläkkeen taso? Alle sen yel vakuutuksesta ei käsittääkseni ole mitään hyötyä, koska kaikki saavat takuueläkkeen. Ja myös se paljonko asiakkailta pitäisi laskuttaa, jotta esim. Yksin toimivalle kevytyrittäjälle jäisi työstään edes kohtuullinen toimeentulo..

 2. Kiitos kommentista. Jos YEL-työtulo on matala, siitä saatava YEL-eläke voisi tosiaan jäädä niin pieneksi, että saman kokonaiseläkkeen voisi saada takuueläkkeestä. Harvoin kuitenkaan käytännössä on niin, että yrittäjän työura koostuu vain yrittäjätoiminnasta matalalla työtulolla. Monilla on työurassaan myös palkkatyötä mukana. Esimerkiksi vuonna 2016 YEL-eläkettä saavista eläkkeellä olevista 51 prosenttia sai pelkkää työeläkettä, eli ei kansan- tai takuueläkettä lainkaan. 49 prosenttia sai sekä työ- ja että kansaneläkettä, ja 1,6 prosenttia sai takuueläkettä. Tätä kysymystä on pohdittu laajemmin Jukka Rantalan blogissa:

  https://www.etk.fi/blogit/aika-tehda-yrittajien-elakevakuutuksesta-versio-2-0/

  YEL:n kannattavuutta on pohdittu eri kanteilta myös näissä Mikko Kauton blogeissa:

  https://elaketutka.fi/2017/11/30/kannattaako-yel-vakuuttaminen/

  https://elaketutka.fi/2018/01/11/kannattaako-yel-osa-2/

 3. Tulihan laskelmissa huomioitua veromaksujen lisääntyminen, kun maksaa YEL vakuutusmaksua, laskennallinen osuus sairaanhoidosta? Tuppaa aika useissa laskelmissa ja puheissa vaan unohtumaan!

 4. Kiitos kysymyksestä. Tässä laskelmassa arvioitiin hintaa sellaiselle vakuutukselle, jossa olisi vakuutettuna työeläkkeen kaltaiset etuudet eli vanhuus-, työkyvyttömyys-, ja perhe-eläke-etuudet. Verotusta ja sairausvakuutusta ei huomioitu tässä laskelmassa.

 5. Eläkemaksu täytyisi saada sellaiseksi ettei tarvitse arvioida tuloja. Samankaltainen kuin alv kerran kuussa voisi maksaa sen mikä on tulos siltä kuukaudelta. Näin jos on nolla kuukausia tai yritys voitto tippuu ei ole ongelmissa maksuista.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.